Aktuální investiční trendy

Pražská investiční skupina Invest & Property Consulting (IPC) sídlí od letošního srpna v nových kancelářích v Jindřišské ulici, prošla velkými organizačními změnami a rozšířila portfolio svých činností. O aktuálních investičních trendech jsme hovořili s členem představenstva Simonem Slaninou.

Simon Slanina začal podnikat již během studií (práva, ČVUT, teologie), vytvořil několik úspěšných projektů, angažoval se i v bezpečnostně právních projektech pro stát. Byl řečníkem na TEDxPrague 2019, provozoval síť soukromých klinik a dnes je novou posilou IPC v pozici Business Development Director.

Čím se řídíte? Máte nějaké motto?

Řídím se známým rčením „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. Život mi přinesl od dětství mnoho krušných chvil srovnatelných s náročným vojenským cvičením. Pokud tedy bylo mých prvních 30 let života takovým tréninkem, těším se na pomyslný boj, který přinese blízká budoucnost a pokročilé byznysové prostředí.

Co v IPC máte na starosti?

Mojí doménou je byznys development, tedy rozšiřování investičních příležitostí, budování nových divizí. Dnes zaměstnáváme a spolupracujeme se stovkou lidí na různých top manažerských, ředitelských a obchodních pozicích.

Sledujeme investiční trendy, obchodní rizika, jednáme s novými partnery. Doba je překotná, což znamená nejistoty, ale také mnohé příležitosti.

Jaké příležitosti dnes doba nabízí?

Aktuální doba přináší investiční příležitosti například ve zdravotnictví. Jsou zde ale velké vstupní bariéry, což činí tento obor méně dostupným. Není jednoduché nalézt schopné manažery, kteří mají znalosti jak o fungování zdravotního systému, tak zkušenosti z byznysu. Nám se to ale podařilo, a díky tomu máme tuto divizi rozjetou v řádech stamilionů.

Proč zrovna zdravotnictví?

Za prvé je to fakt, že zdravotní systém bude procházet velkou proměnou. Krize ukázala, že fungování zdravotního pojištění tak, jak jsme ho znali do pandemie, je neudržitelné.

Zdravotní systém potřebuje řekněme 1 hodnoty příjmů, ale dostane se mu nyní za rok jen 0,8. Pojišťovny musí svoji finanční matematiku rozkládat do delšího období než jednoho roku, ale přitom účetně mají jen jeden rok. To má dopady na vykazování a hrazení lékařské péče. Pokud se lékař nepřihlásí o to, že mu pojišťovna dluží, tak mu nezaplatí, protože ve své matematice počítají s 20% ztrátou. Tu musí někde nahnat.

Nabízíte lékařům pomocnou ruku?

Určitě. Ze zákona platí, že výkon zdravotní péče musí být ve stejné kvalitě, ať už je poskytovatel soukromá instituce, nebo státní organizace. Lékaři se mohou rozhodnout, zda spojí své jméno a profesní kariéru s renomovanou fakultní nemocnicí, nebo prémiovou soukromou klinikou. My připravujeme příležitost pro ty, kdo si zvolí druhou možnost.

A pokud jde o obory, zaměřujeme se například na poskytování péče pro postcovidové pacienty. Zajímají nás obory pneumologie, tedy plicní, interní medicína či následná péče, jako jsou rehabilitace. Ty jsou nyní pro lékaře velmi zajímavou podnikatelskou příležitostí a nás, jako investory, to motivuje k vyhledávání právě takových projektů.

Co dalšího patří do vašeho portfolia?

Aplikovaný výzkum a spin-off projekty. Propojení vědy, výzkumu, nových trendů a uvedení těchto poznání do praxe a byznysového prostředí je naší další doménou. EU v ČR založila a postavila Centra excelence. Šly tam obrovské peníze nejen na výstavbu a rozjezd, ale i na vývoj projektů. A nyní, zhruba po 15 letech se mohou prodávat. Říká se tomu doba udržitelnosti, musí tedy prokázat finanční stabilitu a další životnost. Je zde mnoho různých patentů, ale jen asi 20 % je pro nás zajímavých. Vyhledáváme projekty aplikovaného výzkumu z oblasti jaderné energetiky, farmacie, automotive, aerospace (vše kolem letectví a vesmírných technologií) a zemědělství / hobby segmentu.

Do investičních projektů patří také stavební development – bydlení. Je to investiční část portfolia, kde není prakticky žádné riziko. Máme hodně investic v pohledávkách a budeme připravovat větší developerské projekty na Kladensku.

Jsme vlastníky mediální skupiny METROPOL, což je tradiční regionální tištěný titul, webový portál Tydeniky.cz, budujeme televizní studio a nové digitální projekty.

Dále se zaměřujeme na těžbu nerostných surovin, provozujeme například těžbu velmi kvalitní žuly, která byla v minulosti používána při stavbě pražského metra. Dnes nejsou suroviny prakticky nikde, je málo stavebního materiálu. Nikdy předtím jsme si nemysleli, že bude nákup lomů takovým skvělým rozhodnutím.

Jaká rizika sledujete?

Nejsme v oborech, které podléhají elasticitě a kde je velká vnitrooborová konkurence. Nepůjdeme určitě do kryptoměn, nesoustředíme se ani na oděvní průmysl či potravinářství z výše popsaných důvodů.

Diverzifikujeme portfolio, řídíme manažerská rizika tím, že najímáme své lidi do všech úrovní.

Plánujete rozšířit svoje portfolio i o další obory?

Určitě, chceme vstoupit do oboru technologií a IT. Z technologií nás zajímají především ty s velkou přidanou hodnotou a ty, na které už existuje i trh, ale daný technologický produkt vyrábí například německé nebo švýcarské firmy. Tedy už u nás existuje obchodní infrastruktura a zastoupení, a my bychom pak chtěli právě tuto strukturu využít pro dodávání našeho produktu.

Tím, že se nyní specializujeme na aplikovaný vývoj a spin-off projekty, a plánujeme spolupráci s vzdělávacími a vědeckými institucemi, jedná se o logický krok expanze.

Jak jste na tom v současné době? A daří se vám udržet trvalý výnos 17 % ročně?

Dokonce se nám daří i vyšší výnosy, záleží však na projektech a sestavení exitovaného portfolia a strategie. Je také rozhodující, zda jsme ve fázi, kdy jsme ve startupovém období, anebo jestli máme více projektů, které aktuálně maturují, a my je evaluačně prodáváme.

V současnosti jsme ve fázi, kdy nabíráme a developujeme nové projekty. Jako většina investičních firem fungujeme v různých cyklech, a na konci minulého roku skončil právě ten „exitový“. Máme nyní rok, kdy budeme tvořit, nabírat a developovat projekty. Předpokládáme, že s ohledem na finanční matematiku a provoz celé skupiny, by měl developerský byznys trvat do dvou let.

Kdo s vámi nejčastěji investuje, jaký typ klientů?

Financování našich projektů má několik zdrojů. Pomáhají nám investovat naši partneři, jiné společnosti, fondy nebo bankovní či nebankovní instituce. V podstatě lze ale říci, že dnes používáme vlastní kapitál nebo private equity.

Jaké jsou vaše plány v dlouhodobějším horizontu?

Jsme investiční společnost a nesmíme se nikdy zastavit. Budeme neustále objevovat nové obchodní příležitosti a sledovat trendy ve společnosti, na kterých lze postavit dobrý byznys model.

O IPC

Společnost IPC, Invest & Property Consulting se v investičním prostředí pohybuje sedm let. Specializuje se na investiční portfolium z oblasti energetiky, stavebního developmentu, technologií, zdravotnictví, pharma průmyslu či nerostných surovin. Symbolem společnosti je strom, který roste v průběhu doby s firmou. Vice na webu ipcas.cz.