AVANT IS posiluje vedení

Investiční společnost AVANT posiluje své vedení o dva zkušené manažery. Počátkem září na pozici poradce představenstva a výhledově výkonného ředitele nastoupil Daniel Drahotský. Novým obchodním ředitelem se stane Michal Brothánek. Oba by se po schválení ČNB měli stát členy představenstva společnosti.

Daniel Drahotský se pohybuje na trhu správy aktiv od roku 1998, kdy působil jako portfolio manažer a následně ředitel fondových společností Wood&Company. Od roku 2001 vedl odbor Investičního poradenství pro institucionální klienty v České spořitelně. Během českého předsednictví EU 2008 až 2009 působil jako poradce na Ministerstvu financí ČR. Následně řídil analytický odbor MF a byl členem Výboru pro finanční trh ČNB. V letech 2011 až 2021 měl na starosti divizi Finanční trhy J&T Banky a byl generálním ředitelem J&T investiční společnosti. Stál u zrodu mnoha úspěšných investičních fondů, emisí dluhopisů a finančních inovací.

Daniel Drahotský

Michal Brothánek přebírá od 1. října řízení obchodu od Pavla Břízy, který se po letech s AVANT IS rozloučí na konci září. Má za sebou dlouholeté působení v manažerských a obchodních pozicích ve finančním sektoru. Řadu let působil v korporátním obchodě ČSOB. V rámci těchto rolí řídil v letech 2006-2009 vydávání dluhových cenných papírů na dealingu banky pro velké bankovní klienty. Jako výkonný ředitel vedl v letech 2010-2016 útvar Institucionálního bankovnictví poskytující služby finančním institucím (bankám, pojišťovnám, obchodníkům s cennými papíry, investičním společnostem, investičním fondům a fondům kvalifikovaných investorů), klientům custody a depozitáře investičních společností a fondů. Zde stál u počátku boomu fondů kvalifikovaných investorů. V letech 2016 až 2021 působil jako člen představenstva ČSOB Pojišťovny zodpovědný za řízení všech obchodních sítí a partnerů, podpory obchodu a navazujících útvarů.

Michal Brothánek