Bankám klesá rating

Mezinárodní ratingová agentura Mood’s Investors Service snížila výhled ratingu bank šesti unijních zemí včetně České republiky ze stabilního na negativní. Poukázala přitom na dopady energetické krize a vysoké inflace, které oslabují evropské ekonomiky. Snížení výhledu se vedle České republiky týká i bankovních sektorů Německa, Itálie, Maďarska, Polska a Slovenska.