Blockchain změní trh s energiemi

Nové technologie na bázi blockchainu mohou vést k vytvoření nového segmentu ekonomiky, jehož velikost si nyní ani neumíme představit. Například výkup přebytků soukromých FVE a jejich dodávky zájemcům právě s využitím blockchainu by měl umožnit již letos projekt ZEWO Green Energy. S jeho zakladatelem Davidem Bergmanem jsme hovořili o dalších možnostech, výhodách a plánech.

Říkáte, že po vzoru fintechu v bankovnictví by se dala změnit i energetika. Co je v tomto ohledu vaším cílem?

Díky technologiím, jako je blockchain, lze udělat energetiku transparentnější, modernější, více lokální a ekologičtější. To je naše mise.

Technologie blockchainu, tedy databáze, která ukládaná data sdružuje v blocích a různým způsobem je šifruje, je ideální třeba pro sledování a řízení dodavatelského řetězce u komodit, mezi něž patří i elektřina. Energie jako taková nemůže být uchovávána v digitální formě, ale blockchain může sloužit pro zaznamenávání informací o transakcích s ní souvisejících – zejména o výrobě, prodeji a spotřebě.

Jak tedy mohou blockchain a smart contracts v energetice pomáhat?

Výroba energie, zejména z obnovitelných zdrojů, je svou povahou decentralizovaná, stejně jako samotný blockchain. Využití této podobnosti by mohlo pomoci vývoji decentralizované výroby energií do další fáze, kterou je decentralizovaná distribuce a spotřeba.

Další výhodou blockchainu je fakt, že umožňuje identifikaci původu energie. Odběratelé (fyzické osoby i firmy), kteří upřednostňují elektřinu z obnovitelných zdrojů, dnes nemají možnost toto zjistit. V souvislosti s prokazováním původu energií lze smart contracts v průmyslovém měřítku využít i ve vztahu k evidenci dodržování emisních limitů.

Technologie blockchainu se také přímo nabízí pro využití v měřičích spotřeby energií napojených na internet. Takový elektroměr by pak přímo komunikoval se sítí a za stanovených podmínek (množství a parametry energie, preference ohledně původu, dohodnutá cena) by samostatně uskutečnil nákup.

Property,Sales,Staff,Submit,Land,Mortgage,Contract,Documents,To,Home

Představuje tak blockchain market ZEWO podle vás budoucnost?

Ať už vyrábíte energii pomocí vlastních solárních panelů, či jste jenom odběratel, můžete využít naši aplikaci ZEWO. Každý, kdo energii vyrobí, ji na našem blockchain marketu prostřednictvím aplikace nabídne k prodeji, a každý, kdo energii potřebuje, si ji pomocí této aplikace na stejném marketu zase koupí. Budoucnost není o tom, aby vám obrovské společnosti diktovaly vlastní ceny energií.

Blockchain market je sdílená ekonomika, která má za cíl „vyřadit monopoly“ velkých firem. Stejně jako sdílíte auto, které nepotřebujete vlastnit, abyste jel na výlet, podobně si můžete koupit energii vyrobenou vaším sousedem, nebo naopak prodat tu svou. To, co neprodáte, odkoupíme případně my a jako licencovaný obchodník s energií dodáme do standardní sítě. Prodejní i nákupní cenu si v rámci aplikace určují sami uživatelé.

A co vaše další obchodní záměry?

Blockchain market s energiemi se pomocí naší ZEWO aplikace, která bude ke stažení na www.zelenavodiku.cz, snažíme vytvořit. Potenciál je podle mne extrémní. V podstatě změníme trh s energiemi. Registrujeme již nyní zájem investorů do start-upů, ale zatím je odmítáme. Jakmile budeme mít co nabídnout, rádi někoho přibereme. Ten projekt je velký, s obrovským dopadem na celou společnost, takže není v našich silách to celé zvládnout.

Mohu jen říci, že cílíme na 100 tisíc stáhnutí za tři měsíce po spuštění a jeden milion do 12 měsíců od spuštění. To jsou zatím základní čísla. Nicméně stále říkám, že když děláte věci se společenským přesahem správně, úspěch přijde.

S naším projektem a aplikací pak budeme postupovat do dalších států, v první fázi by to měly být Slovensko, Polsko a Rumunsko.


Více na www.zelenavodiku.cz.