ČAP podala stížnost k Evropské komisi kvůli vzniku monopolu na pojištění cizinců

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Myšlenka, že ke zlepšení situace na libovolném trhu dojde odstraněním konkurence, se nejen příčí zdravému rozumu, ale odporuje i principům a právu, na kterých Unie stojí, říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Cizinci si podle novely zákona z července letošního roku mohou zřídit po dobu příštích pěti let povinné komplexní zdravotní pojištění pouze u Pojišťovny VZP, a.s. To odporuje pravidlům hospodářské soutěže a také pravidlům Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), říká Česká asociace pojišťoven (ČAP). Ta dne 29. listopadu 2021 podala stížnost k Evropské komisi pro porušení evropského práva Českou republikou a bude se domáhat zrušení tohoto monopolu.

Důvody podání stížnosti ČAP k Evropské komisi

· Novela zákona o pobytu cizinců, která letos v létě monopol zavedla, je v rozporu s ustanovením SFEU, podle kterého nemohou členské státy udělit zvláštním či veřejným podnikům výlučné právo a rozšířit již dominantnímu subjektu jeho dominanci na další trh. Existuje rozsáhlá judikatura Soudního dvora EU, ze které jasně vyplývá zákaz členských státům vytvářet lokální či národní monopoly.

· Novela znemožňuje ostatním podnikům poskytovat zdravotní pojištění cizinců v ČR, čímž také porušuje svobodu usazování a volný pohyb služeb, které jsou také součástí primárního práva EU, tedy práva mezinárodního, nadřazeného českému právnímu řádu.

· Novela také porušila evropskou směrnici Solventnost II, která upravuje poskytování pojištění v EU a z níž vyplývá, že monopoly, které rozdělují vnitřní trh pojišťovacích služeb, jsou v přímém rozporu se zájmy EU v této oblasti.

Ivo Janda z advokátní kanceláře White & Case, která stížnost k Evropské komisi připravila, ji komentuje následovně: „Hlavním důvodem podání stížnosti České asociace pojišťoven k Evropské komisi je zásadní nesouhlas se zavedením monopolu, který jednoznačně poškozuje koncové klienty a vylučuje z trhu konkurenci. Takový postup státu je zcela v rozporu se soutěžním právem EU.“

K tomu Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, doplňuje: „Z 25 členů asociace poskytovali toto pojištění jen 4 z nich. Přesto naše asociace vnímá opatření velmi kriticky jako systémový problém, protože odstraňuje zdravou konkurenci na trhu. Je nám líto, že minulá sněmovna k tomuto opatření sáhla, ačkoli se ukázalo, že problém s chybějícími úhradami nemocnicím za ošetření cizinců způsobují nepojištění cizinci, nikoli pojišťovny. Dále dodává:„ Asociace je připravena k diskusi se státem o dalších opatřeních zlepšujících situaci na trhu zdravotního pojištění cizinců.“