Čeká nás stagflace

Ekonomické důsledky rusko-ukrajinského konfliktu

Rusko-ukrajinský konflikt vyvolal otřesy na finančních trzích a výrazně zvýšil nejistotu ohledně oživení světové ekonomiky. Společnost Coface ve své analýze varuje, že vyšší ceny komodit zesilují hrozbu dlouhodobě vysoké inflace ve světové ekonomice, která zvyšuje riziko stagflace a sociálních nepokojů. Více ohroženy jsou odvětví automobilového průmyslu, dopravy a chemického průmyslu.

Podle společnosti Coface, která je globálním lídrem v oblasti pojištění úvěrů a obchodních rizik, dojde v ruské ekonomice v roce 2022 k hluboké recesi ve výši 7,5 %. Proto snížila hodnocení rizik Ruska na stupeň D (velmi vysoké). „Válečným konfliktem na Ukrajině budou postiženy nejvíce evropské ekonomiky: v tuto chvíli společnost Coface odhaduje, že v roce 2022 v nich dojde ke zvýšení dodatečné inflace nejméně o 1,5 procentního bodu, zatímco růst HDP by se mohl snížit o 1 procentní bod. Pokud by došlo k úplnému přerušení dodávek ruského zemního plynu, mohlo by to stát nejméně 4procentní body HDP, čímž by se růst HDP v zemích EU v roce 2022 přiblížil nule – pravděpodobněji by se však propadl do záporných hodnot,“ uvedl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny COFACE pro Českou republiku a Slovensko.

Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny COFACE pro Českou republiku a Slovensko

KONFLIKT HROZÍ DALŠÍM STLAČENÍM ENERGETICKÝCH A KOMODITNÍCH TRHŮ

Rusko je třetím největším světovým producentem ropy, druhým největším producentem zemního plynu a patří mezi pět největších producentů oceli, niklu a hliníku. Je také největším vývozcem pšenice na světě (téměř 20 % světového obchodu). Ukrajina je klíčovým producentem kukuřice (6. největší), pšenice (7.), slunečnice (1.) a patří mezi deset největších producentů cukrové řepy, ječmene, sóji a řepky.

V den zahájení invaze došlo k prudkému poklesu finančních trhů po celém světě a k prudkému nárůstu cen ropy, zemního plynu, kovů a potravinářských komodit. V návaznosti na nejnovější události ceny ropy Brent poprvé od roku 2014 překonaly hranici 100 USD za barel (v době psaní tohoto článku 125 USD/b), zatímco evropské ceny plynu TTF se 4. března vyšplhaly na rekordních 192 EUR.

„Zatímco vysoké ceny komodit byly jedním z rizik, která již byla identifikována jako potenciálně narušující oživení evropské ekonomiky, eskalace konfliktu zvyšuje pravděpodobnost, že ceny komodit zůstanou vyšší mnohem déle. To zase zvyšuje hrozbu dlouhodobě vysoké inflace, a tím i riziko stagflace a sociálních nepokojů ve vyspělých i rozvíjejících se zemích,“ řekl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny COFACE pro Českou republiku a Slovensko.

NEJZRANITELNĚJŠÍMI ODVĚTVÍMI JSOU AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL, DOPRAVA A CHEMICKÝ PRŮMYSL

Krize samozřejmě silně ovlivňuje sektor automobilové výroby, který je i tak již tak těžce zkoušený vinou nedostatku různých komodit a surovin (kovů, polovodičů, kobaltu, lithia, hořčíku atd.) a jejich vysokými cenami. Ukrajinské automobilové závody jsou dodavatelé velkých automobilek v západní Evropě: některé z nich oznámily zastavení výroby, zatímco další závody po celém světě již plánují odstávky kvůli nedostatku čipů.

Vyššími cenami pohonných hmot budou trpět také letecké a námořní přepravní společnosti, přičemž nejvíce ohroženy jsou letecké společnosti. Důvodů je několik. Za prvé: odhaduje se, že pohonné hmoty tvoří přibližně třetinu jejich celkových nákladů. Za druhé: evropské země, USA a Kanada zakázaly ruským leteckým společnostem vstup do svého vzdušného prostoru a Rusko naopak recipročně vydalo tento zákaz pro evropská a kanadská letadla. To znamená vyšší náklady, protože letecké společnosti budou muset například pro lety mezi Evropou a Asií využívat delší trasy obcházející Rusko. Nakonec letecké společnosti mají jen malý prostor pro zvyšování nákladů, protože se i nadále potýkají s nižšími příjmy v důsledku dopadů pandemie.

Dopad bude mít krize i na železniční nákladní dopravu: Evropské společnosti mají zakázáno obchodovat s ruskými železnicemi, což pravděpodobně naruší nákladní dopravu mezi Asií a Evropou, která probíhala přes Rusko.

„Coface očekává, že suroviny pro petrochemii budou dražší a prudký nárůst cen zemního plynu ovlivní trhy s hnojivy, a tím i celý zemědělsko-potravinářský průmysl,“ Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny COFACE pro Českou republiku a Slovensko.

RUSKOU EKONOMIKU ČEKÁ HLUBOKÁ RECESE

Ruská ekonomika bude mít v roce 2022 velké potíže a upadne do hluboké recese. Aktualizovaná prognóza společnosti Coface pro vývoj HDP ruské ekonomiky v roce 2022 je po loňském oživení -7,5 %. To nás vedlo ke snížení hodnocení rizika Ruska z B (poměrně vysoké) na D (velmi vysoké).

Sankce se zaměřují zejména na hlavní ruské banky, centrální banku, státní dluh, vybrané ruské veřejné činitele a oligarchy a kontrolu vývozu high-tech komponentů do Ruska. Tato opatření vyvíjejí značný tlak na pokles ruského rublu, který se již oproti západním měnám výrazně propadl, a budou mít za následek i prudký růst spotřebitelských cen.

Rusko si vybudovalo poměrně silné finanční zdroje: nízkou úroveň veřejného zahraničního dluhu, opakující se přebytek běžného účtu a také značné devizové rezervy (cca 640 mld. USD). Zmrazení těchto rezerv západními depozitářskými zeměmi však brání ruské centrální bance v jejich použití a snižuje účinnost ruské reakce na přijatá sankční opatření.

Na druhou stranu ruská ekonomika by mohla těžit z vyšších cen komodit, zejména z vývozu energií. Země EU však oznámily svůj záměr omezit dovoz z Ruska. Pro ruský průmysl bude mít velmi negativní dopad omezený přístup k polovodičům, počítačům, telekomunikačnímu, automatizačnímu a informačnímu bezpečnostnímu vybavení západní výroby. A to zejména vzhledem k významu těchto vstupů pro ruský těžební a zpracovatelský sektor.

EVROPSKÉ EKONOMIKY JSOU NEJVÍCE OHROŽENY

Vzhledem ke své závislosti na ruské ropě a zemním plynu se zdá, že Evropa je regionem, který je nejvíce ohrožen důsledky tohoto konfliktu. Nahradit veškeré dodávky ruského zemního plynu do Evropy je v krátkodobém až střednědobém horizontu nemožné a současná úroveň cen bude mít významný dopad na inflaci. Nyní, kdy se barel ropy Brent obchoduje nad 125 USD a futures na zemní plyn naznačují ceny trvale nad 150 EUR/Mwh, odhaduje společnost Coface dodatečnou inflaci v roce 2022 nejméně ve výši 1,5 procentního bodu. „To by podkopalo spotřebu domácností a spolu s očekávaným poklesem podnikových investic a vývozu snížilo růst HDP přibližně o jeden procentní bod,“ uvedl Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny COFACE pro Českou republiku a Slovensko.

„Navíc odhadujeme, že úplné přerušení toku ruského zemního plynu do Evropy by v roce 2022 zvýšilo náklady a mělo dopad na HDP ve výši 4procentních bodů, což by znamenalo meziroční růst HDP blízko nuly, spíše v záporných hodnotách,“ komentuje Ján Čarný.

ŽÁDNÝ REGION NEBUDE UŠETŘEN IMPORTOVANÉ INFLACE A NARUŠENÍ GLOBÁLNÍHO OBCHODU

Ve zbytku světa se ekonomické důsledky projeví především růstem cen komodit, který podpoří již existující inflační tlaky. Jako vždy, když ceny komodit prudce rostou, budou postiženi zejména čistí dovozci energií a potravin, přičemž v případě ještě větší eskalace konfliktu hrozí velké narušení dodávek. Pokles poptávky z Evropy bude rovněž brzdit globální obchod.

V asijsko-pacifickém regionu se dopad projeví téměř okamžitě prostřednictvím vyšších dovozních cen, zejména cen energií, neboť mnoho ekonomik v regionu je čistými dovozci energií v čele s Čínou, Japonskem, Indií, Jižní Koreou, Tchaj-wanem a Thajskem.

Vzhledem k tomu, že obchodní a finanční vazby Severní Ameriky s Ruskem a Ukrajinou jsou poměrně omezené, dopad konfliktu se projeví především prostřednictvím cenového kanálu a zpomalením evropského růstu. Navzdory vyhlídkám na pomalejší hospodářský růst a vyšší inflaci se neočekává, že by nedávné geopolitické události v této fázi měnovou politiku v Severní Americe vykolejily.