Češi šetří na jídle, někteří si na ně i půjčili

Každý sedmý Čech se během krize zadlužil. Potraviny byly po energiích druhou položkou, na co si půjčili. Češi drží evropský prim v nakupování ve slevách. Úhrada poplatků za energie, vodu a nájem je pro české respondenty prioritou.

Jsou Evropané ve finančních potížích?

V posledním půl roce se zadlužil každý pátý Evropan. Ačkoli je inflace v České republice jedna z nevyšších, Češi si půjčují výrazně méně často (14 %) než je východoevropský průměr (23 %). Hlavními důvody k zadlužení byly náklady za topení a elektřinu. Zda jsou Evropané ve finančních potížích zjišťovala únorová studie společnosti EOS, která proběhla mezi 7700 spotřebiteli ve 13 evropských zemích. Vyplývá z ní mimo jiné i to, že Češi hradí s nejvyšší prioritou platby za energie, vodu a nájem.

Výdaje za teplo a energie byly v posledním půl roce hlavním důvodem zadlužení pro čtvrtinu Evropy. Kvůli těmto nákladům se zadlužilo 24 % Němců, což je nejvíce ze zemí západní Evropy. Energie uvedl jako hlavní důvod k zadlužení také každý třetí Čech, což odpovídá mírnému východoevropskému nadprůměru. Překvapivé bylo ale zjištění, že 26 % českých respondentů půjčkou financovalo i výdaje za potraviny. Na rozdíl od ostatních zemí tvořilo u Čechů jídlo dokonce druhou nejčastější položku, kvůli které nové dluhy vznikly. V západní Evropě se stejně vychýlili pouze Němci (27 %) a spolu s nimi jsme tak výrazně převýšili průměrné hodnoty zadlužení kvůli potravinám ve východní (20 %) i západní (16 %) Evropě.

Češi mají utažené opasky – co nutně nepotřebují, nekoupí

“Češi jsou velmi orientovaní na cenu, 63 % z nás zohledňuje cenu i u každodenních nákupů a společně s Maďary a Rumuny jsme vysoko nad průměrem. V čem však vítězíme absolutně, jsou slevy. Jak průzkum potvrdil, téměř šest Čechů z deseti nakupuje ve slevách, což je evropský unikát. V posledním půl roce se čeští spotřebitelé také nejvíce uskromnili – 40 % dotazovaných uvedlo, že nakupuje méně,” upřesňuje Vladimír Vachel, jednatel společnosti EOS KSI, která za studií stojí.

Šetří ale celá Evropa a z výsledků průzkumu vyplývá, že spotřebitelé napříč všemi zeměmi se museli něčeho vzdát. Ze seznamu plánových výdajů se nejčastěji škrtalo za cestování, stravování v restauracích, kulturu a volnočasové aktivity (33 %). Češi se uskromnili ještě více, náklady za tyto zbytné položky omezili až o 45 %. Třetina Čechů se vzdala také nákupů oblečení a každý čtvrtý si nedopřává ani každodenní malé radosti, které si dříve mohl dovolit.

Nejdřív energie, pak střechu nad hlavou

Když dojde na pravidelné platby „složenek“, respondenti ve všech zemích považují za nejdůležitější úhradu energií a vody a hradili by je nejčastěji jako první platbu. Druhou nejzásadnější platbou je pro Evropu úhrada nájmu, v průměru 61 % dotazovaných. Mít zaplacenou střechu nad hlavou je pro Čechy ještě naléhavější – jako prioritní položku k zaplacení ji označilo 82 % respondentů. Například v Maďarsku je poměr téměř o polovinu nižší a platba nájmu je méně prioritní než například úhrada účtů za telefon a internet.

Inflace straší tři čtvrtiny starého kontinentu

Inflace byla hlavním důvodem šetření i nově vzniklých dluhů pro každého druhého Evropana. Češi inflaci a s ní spojené vyšší ceny sice také vnímají jako hlavní impuls k zadlužení, ovšem v nižším objemu (43 %). Podobně je na tom i Slovensko, kde se kvůli inflaci zadlužili 4 z 10 dotazovaných. “Ačkoli český spotřebitel inflaci a s ní spojený růst cen neoznačuje jako příčinu dluhů tak často jako zbytek Evropy, obává se jí stejně. Inflace je strašákem budoucnosti. Její výše ovlivňuje finanční stabilitu a životní standard Evropanů, proto ji jako zdroj strachu zmiňují tři čtvrtiny všech dotazovaných. Nejvíce znepokojení jsou v Maďarsku (84 %) a Srbsku (82 %). Obavy z finanční budoucnosti každému druhému Evropanovi způsobují i drahé energie a vysoké účty,” dodává finanční ředitel společnosti EOS KSI Libor Ťupa.

O průzkumu EOS „Evropané ve finančních potížích? Spotřebitelská studie EOS“   
Ve spolupráci se společností Dynata, specialistou na online průzkumy, provedla společnost EOS v období od 3. do 9. února 2023 online průzkum mezi 7 700 spotřebiteli ve 13 evropských zemích. Průzkum se zaměřil na otázku, jak posledních šest měsíců ovlivnilo spotřební návyky a finanční situaci účastníků.