Česká ekonomika míří od nuly k nule

Zpřesněný odhad výkonu české ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku potvrdil mezičtvrtletní růst tempem 0,1 %, což v meziročním srovnání odpovídá poklesu o 0,4 %. Jedná se tedy o kosmetické zlepšení po čtvrtletí prvním, které přineslo mezikvartální stagnaci.

Oproti předchozímu kvartálu vzrostla hrubá přidaná hodnota v oboru peněžnictví a pojišťovnictví (2,5 %), zpracovatelském průmyslu (1,0 %) či v zemědělství (0,5 %). Naopak pokles hlásí obchod, pohostinství a doprava (-1,0 %), činnosti v oblasti nemovitostí (-1,0 %) a informační a komunikační činnosti (-0,1 %). K ekonomickému růstu po dlouhém roce a půl poklesu tentokrát přispěla spotřeba domácností, největší podíl na něm ovšem měla bilance zahraničního obchodu a tvorba hrubého fixního kapitálu.

Meziročně pak zůstává v plusu průmysl (1,5 %) či informační a komunikační činnosti (5,6 %). Opačným směrem působí pokles ve stavebnictví (-2,7 %), v obchodu, pohostinství a dopravě (-1,3 %) a také v zemědělství (-1,6 %). Ekonomický výkon byl tlumen hlavně sníženou spotřebou domácností a změnou stavu zásob. Růstový impulz naopak přicházel ze spotřeby vládních institucí, tvorby hrubého fixního kapitálu a přeshraničního obchodu.

Česká ekonomika prožila malátné první pololetí a má téměř jistě namířeno do podobně slabého druhého. V prvních šesti měsících byla hlavní brzdou růstu snížená spotřeba domácností, která utrpěla propadem reálných příjmů a mrazivou spotřebitelskou náladou. Naopak směrem nahoru ekonomiku táhl průmyslový sektor, kterému dominovali hlavně výrobci automobilů, kde se dařilo odbavovat předchozí nahromaděné objednávky. Následný export hotových výrobků v kombinaci se zlevněním dovážených komodit pak působil příznivě na bilanci přeshraničního obchodu. Ve zbytku roku se situace patrně otočí. Pokles meziroční míry inflace a naopak růst mezd by měl přinést mírné oživení spotřeby domácností, zatímco průmyslu předchozí objednávky pomalu docházejí a nové přicházejí spíše sporadicky. Celkový výsledek bude patrně téměř identický, druhé pololetí stejně jako to první přinese ekonomickou stagnaci, a poblíž nuly tak skončí i celoroční výsledek.

Vít Hradil, hlavní ekonom CYRRUS