Česká národní banka schválila investiční skupinu RSJ jako nového akcionáře Pillow pojišťovny

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Investiční skupina RSJ se v roce 2020 rozhodla kapitálově vstoupit do Pillow pojišťovny, a.s., resp. její mateřské společnosti, kterou je Simply Fair Insurance a.s. Od předchozích akcionářů získala 78,6% podíl. Zbylá část akcií zůstává v držení zakladatelů Pillow pojišťovny, kterými jsou Jakub Strnad, Martin Podávka a Marcel Beno. Transakce podléhala schválení dozorčích orgánů a v září 2021 byla finálně schválena Českou národní bankou.

Značka Pillow pojišťovny odstartovala své působení na konci listopadu 2019 a již počátkem roku 2020 představila své první pojištění. Jednalo se o pojištění vozidel s cenou dle ujetých kilometrů, revolučně srozumitelnými pojistnými podmínkami a dalšími inovacemi. Zájem klientů učinil z Pillow nejrychleji rostoucí pojišťovnu v tomto segmentu, k dnešnímu datu již eviduje přes 50 tisíc smluv a během tohoto roku se posune v žebříčku dle počtu smluv pojištění vozidel z 12. na 9. místo.

V květnu tohoto roku spustila pojišťovna revoluční pojištění úrazu a nemoci, které svou srozumitelností a důrazem na digitální procesy překonává všechna do této doby existující pojištění osob. Sjednání smlouvy zcela bez podpisu, automatické ocenění zdravotního stavu nebo podmínky na pouhých 14 stran jsou v segmentu pojištění s průměrnou délkou podmínek 70 stran skutečným zázrakem.

„Od počátku budování Pillow sázíme na maximální férovost, kterou opíráme o 3 silná P, která nenabízí žádná tuzemská pojišťovna. Jsou jimi: Podíl na zisku pro klienty, nejsrozumitelnější Podmínky pojištění a Prodej pouze přes nezávislou distribuci. Naši prodejci nejsou nikdy výhradní, ale nezávislí, klient má tak vždy jistotu, že mu je Pillow doporučena jenom tehdy, když je pro něj doopravdy nejlepší volbou. Nově schválený akcionář je důkazem nejen stability, ale také naší nezávislosti“ komentoval změnu akcionářů zakladatel a předseda představenstva Pillow pojišťovny, Jakub Strnad. Důkazem úspěšné strategie je dle Jakuba Strnada nejen rostoucí počet klientů, ale také spolupracujících pojišťovacích zprostředkovatelů. „Z 50 největších poradenských společností jich s Pillow k dnešnímu datu spolupracuje 45 a se zbývajícími jednáme o zahájení spolupráce.“

RSJ Investments spravuje v několika podfondech a podílových fondech široké portfolio investic do nemovitostí, zemědělství, strojírenství i služeb. Vysoký podíl na spravovaném majetku představují investice do realitních projektů, které se zaměřují na akvizici výnosových nemovitostí a rezidenční a výnosovou výstavbu. Soustředí se rovněž na klíčová odvětví 21. století – informační technologie, biotechnologie, produkci zdravých potravin, výrobu energie z obnovitelných zdrojů či na investice vedoucí k prodloužení a zkvalitnění lidského života.