ČNB směřuje k digitální komunikaci

ČNB bude s klienty komunikovat elektronicky, omezí počet poboček

Česká národní banka zahajuje proces nejvýznamnějších změn v oblasti služeb klientům za poslední tři desítky let. Cílem je kompletní přechod na digitální komunikaci, což přinese zjednodušení a zrychlení poskytování služeb pro klienty. Těmi jsou primárně státní instituce a veřejné organizace, jako jsou ministerstva, celní správa, školy a školky, policie, hasiči, nemocnice či státní podniky.

Plánované investice do nových technologií výrazně zjednoduší správu bankovních účtů, omezí papírování a skladování dokumentů v písemné formě a rovněž zrychlí vyřizování žádostí a pokynů klientů bez ohledu na to, kde daná státní či veřejná instituce sídlí, případně regionálně působí.

„ČNB neustále investuje do svého technologického zázemí s cílem zrychlit a zjednodušit poskytované služby pro své klienty. Znamená to vytvoření nových kvalifikovaných pracovních míst a zároveň i provozní úspory související s digitalizací,“ říká členka bankovní rady Karina Kubelková.

Se změnami souvisí reorganizace pobočkové sítě. Řízení se postupně sloučí na dva regiony – Čechy a Moravu. Od 1. listopadu 2024 se trvale uzavřou pokladny v Ústí nad Labem, Plzni a Českých Budějovicích. Vklady a výběry bankovek a mincí včetně valut budou moci klienti od 1. listopadu 2024 provádět na pobočkách ČNB v Praze a v Hradci Králové, případně v rámci regionu Morava na pracovištích v Brně nebo v Ostravě.

Bezhotovostní služby bude ČNB v Ústí nad Labem, Plzni a Českých Budějovicích poskytovat do konce roku 2026. Během této doby vznikne centrální back office v Hradci Králové. Půjde o pracoviště, které bude připravené obsluhovat účty všech klientů a z jednoho místa poskytovat podporu v oblasti platebního styku. Důraz na digitální komunikaci v oblasti bankovních služeb je v souladu s trendem digitalizace státní správy, která tvoří převážnou část klientů ČNB.

V budoucnu bude komunikace ČNB s klienty a vyřizování jejich žádostí probíhat takřka kompletně přes webové rozhraní, tudíž dojde ke zkvalitnění poskytování bezhotovostních služeb napříč všemi regiony. Oproti současnému stavu to pro klienty bude znamenat zjednodušení obsluhy jejich bankovních účtů bez ohledu na regionální příslušnost. Součástí plánu je zároveň v budoucnu mimo jiné i spuštění služby okamžitých plateb pro klienty ČNB.

Důležitou součástí změn v ČNB je také soustředění veškerých činností v oblasti zajišťování peněžního oběhu, bezhotovostního platebního styku i bankovních služeb pro klienty do sekce peněžní a platebního styku. Vedle dosud vykonávaných činností bude tato sekce od letošního roku zodpovědná za řízení a rozvoj systému mezibankovního platebního styku CERTIS a regulaci platebního styku. Změna přispěje mimo jiné k efektivnějšímu řízení uvnitř ČNB.