Další výrazný přebytek obchodní bilance

Obchodní bilance byla v březnu ve výrazném přebytku 39,3 mld. Kč a výrazně tak překonala tržní prognózu. Tento výsledek byl dokonce větší než již tak silný únorový výsledek, který byl nyní ještě revidován směrem výše na 36,5 mld. Kč. Pozitivní saldo bylo dáno opět významným poklesem dovozu, především výrobků zpracovatelského průmyslu.

Nejvíce přispěl ke kladnému výsledku bilance zahraničního obchodu obchod s elektrickými zařízeními, který se v meziročním vyjádření zlepšil o 9 mld. Kč. Zvýšilo se saldo obchodu se stroji a zařízeními (2,8 mld. Kč) a s motorovými vozidly (2,3 mld. Kč). Snížil se deficit obchodu se základními kovy o 2,3 mld. Kč a obchod s ostatními dopravními prostředky skončil s přebytkem ve výši 1,4 mld. Kč, zatímco v minulém roce byl v takřka zrcadlovém deficitu.

Naopak nepříznivý vliv měl nižší přebytek obchodu s elektřinou o 1,2 mld. Kč a vyšší deficit obchodu s rafinovanými ropnými produkty o 1,7 mld. Kč, kde se projevuje růst cen ropy na světových trzích a také slabší koruna vůči dolaru. Navíc se nedá očekávat brzké uklidnění situace vzhledem k přetrvávajícímu napětí na Blízkém východě. Zároveň ceny ropy představují proinflační riziko, když firmy po dlouhé době evidovaly nárůst cen vstupů, které, ač mírně, promítly do cen výstupů. Navíc v současné chvíli hodnotí firmy dodavatelské řetězce jako stabilní, ale pokud by došlo k jejich narušení, tlak na růst cen by opět zesílil.

V meziročním srovnání vývoz klesl o 3,3 % na 408,7 mld. Kč a dovoz byl nižší dokonce o 9,0 % a dosáhl výše 369,4 mld. Kč. Meziměsíčně po sezónním očištění vývoz poklesl o 1,1 % a dovoz o 2,2 %. Přebytek zahraniční bilance se státy EU se meziročně snížil o necelé 2 mld. Kč a deficit obchodu se státy mimo EU se snížil o 23,6 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu v prvním čtvrtletí tohoto roku překonává jeden odhad za druhým, když dosáhla výše 82,2 mld. Kč, což je téměř dvojnásobek oproti minulému roku. Výše obchodní bilance je ovšem dána především poklesem dovozu a nikoli nárůstem vývozu. Právě exportéři uvádějí, že zahraniční poptávka, zejména z pro ně důležitých trhů je stále slabá, což potvrzuje i prvotní odhad růstu české ekonomiky na začátku tohoto roku. Nicméně v průběhu roku by zahraniční poptávka měla postupně nabírat na síle, což naznačil i mírný růst eurozóny a Německa v prvním čtvrtletí letošního roku.

Martin Kron, analytik Raiffeisenbank