Daně a investice

Koho se (ne)týkají a jak na ně?

Jakékoli příjmy z investování podléhají zdanění podle Zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Takže třebaže jste zaměstnanec a takové věci běžně neřešíte, v souvislosti s investováním vám povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu může vzniknout. Základní pravidla komentuje Jan Večerka, zakladatel crowdfundingové platformy BrikkApp.

Jaké příjmy rozlišujeme?

V daňovém přiznání se rozlišují tři skupiny kapitálových příjmů. Pokud si například vedete spoření u některé z bank, z úroku vám banka rovnou strhává 15 % procent. Ty představují srážkovou daň a v daňovém přiznání tento druh investice už nemusíte přiznávat. Dalšími příklady mohou být třeba úroky z peněžních prostředků a vkladů na účtu, úroky z držení cenných papírů, dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem, plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace atd.

Stejně tak tomu je u příjmů osvobozených z daně, kterými jsou například stavební spoření nebo důchodové spoření, které je příspěvkem od zaměstnavatele.

Z pohledu investora vás bude zajímat především třetí skupina příjmů a tři paragrafy Zákona o daních z příjmu.

● § 8 příjmy z kapitálového majetku

Pod tento paragraf spadají například podíly na zisku nebo fondu, je-li v něm podíl představován cenným papírem, úroky z držby cenných papírů a výnosy dluhopisů, úroky z držení směnek nebo výnos z jednorázového vkladu.

● § 9 příjmy nájmu nemovitých i movitých věcí

Pokud vlastníte nemovitost, kterou pronajímáte a touto činností generujete zisky, jste povinni tento příjem zdanit právě podle tohoto paragrafu.

● § 10 ostatní příjmy

Jsou to například příjmy z příležitostných činností či nájmů, příjmy z úplatného převodu nemovité či movité věci, příjmy zděděných práv nebo třeba výhry z hazardních her.

Jak je to s kapitálovým majetkem?

Platí zde jednoduchá matematika. Ve chvíli, kdy součet vašich příchozích splátek z půjček bude větší než prostředky, které jste do nich v rámci participací investovali, jste povinni daňové přiznání podat.

● P2P půjčky nebo třeba crowdfunding

Pokud jste zaměstnanec a máte příjem pouze ze závislé činnosti a jediný další příjem máte z (několika) participací, přiznání k dani z příjmu se vás nemusí týkat, pokud nemáte žádné další příjmy z podnikání, z nájmu nebo třeba z kapitálového majetku převyšující 6 000 Kč.

Daňové přiznání je tedy nutné podávat až v případě příjmů převyšujících 6 000 Kč za rok.

Obecně platí, že daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 Kč (ze všech činností) vyjma příjmů osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybíraná srážkou (např dohody).

V případě právnických osob, podnikatelů, doporučujeme se obrátit především na své daňové poradce.

● Podílové fondy

Pokud máte své investice uložené v podílových fondech, daně máte bez starostí. Investor neplatí daně z případných dividend. Avšak rozhodnete-li se prodat svůj podílový list, potom se vás odvod daně týká. Od daně je investor osvobozen, pokud podílový list držel déle než tři roky nebo prodejem získal méně než 100 000 za rok.

● Akcie a dluhopisy

V tomto případě se daní vyplacené dividendy a úroky. A daní je plátce příjmu. Pokud akcie či dluhopisy prodáváte, tak v daňovém podání by investor měl příjmy uvést, podléhat budou 15% dani. I zde ale bude platit kritérium doby držení a hodnota transakce.

● Kryptoměny

Bitcoin a další kryptoměny se daní dle zmíněného §10 ostatní příjmy. Investor je povinen uvést příjmy z kryptoměn, avšak může i uvést náklady vyložené na získání dané kryptoměny. Platí to i pro obchod a převod kryptoměn mezi sebou.

● Prodej nemovitosti

Pokud jste nemovitost koupili před rokem 2021 a bydleli v ní více než 5 let, jste od daně osvobozeni. Pokud jste si nemovitost pořídili po roce 2021 a plánujete její podej, buďte připraveni ji držet alespoň 10 let či daň zaplatit. Existují samozřejmě i způsoby, jak se platbě vyhnout. Od daně z příjmu z prodeje můžete být osvobozeni, pokud jste v této nemovitosti měli alespoň 2 roky trvalé bydliště nebo jste utržené peníze použili pro vlastní bytovou potřebu. Proti příjmům můžete opět použít náklady na pořízení nemovitosti.