Děti a finance

Hand putting coin to yellow piggy bank , copy space for you text

Ideální věk pro zřízení bankovního účtu je podle rodičů 11-15 let

Dítě = klient. A ačkoli není plně svéprávné, je třeba k němu tímto způsobem přistupovat. Své o tom vědí bankovní instituce, které reagují na poptávku po zvyšování finanční gramotnosti nabídkou speciálních produktů pro dětskou cílovou skupinu. Z nedávného výzkumu Nielsen Admosphere vyplynulo, že nejčastěji je s finančními produkty pro děti spojována Česká spořitelna (56 %). Dále pak ČSOB (43 %) a Komerční banka (34 %).

Běžný účet je vstupní branou do světa financí. Podle 54 % rodičů z řad respondentů výzkumu je ideálním věkem na založení běžného účtu 11–15 let.

Účet pro dítě? Nejlépe u tradiční banky

Z výzkumu mezi rodiči dětí do 15 let také vyplývá, že více než čtvrtina (27 %) již svému potomkovi běžný účet založila a 39 % to má v plánu. 34 % dotázaných rodičů založení účtu dítěti neplánuje – častěji toto deklarovaly ženy (42 %) než muži (26 %).

Rodiče by v případě potenciálního založení běžného účtu pro dítko volili Českou spořitelnu (22 %), Air Bank (19 %) nebo ČSOB (14 %). Pořadí hezky koresponduje s bankovními institucemi, ve kterých mají respondenti účet, resp. v případě více účtů ten hlavní, tj. ten, ze kterého realizují nejvíce bankovních operací.

A co generace Alpha a peníze?

Občanský zákoník v § 34 zakazuje závislou práci nezletilých mladších 15 let – pro tuto cílovou skupinu je tedy nejdosažitelnějším příjmem kapesné. Přesto z dat plyne, že na tento pasivní příjem dosáhne jen necelá polovina dětí, jejichž rodiče byli součástí výzkumu. Zde záleží na věku: rodiče s nejstarším dítětem ve věku 11–15 let například dávají kapesné v 81 % případů. Z rodičů, kteří kapesné dávají, jich 33 % uvádí, že dětem posílají peníze na účet.

***

Výzkum realizovala výzkumná agentura Nielsen Admosphere. Proběhl metodou online sběru na vzorku z internetové populace Českého národního panelu starších 15 let.