Důvěra v ekonomiku vzrostla

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se ve srovnání s prosincem zvýšil o 2,3 bodu na hodnotu 92,0, při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů vzrostl o 1,3 bodu na hodnotu 93,8 a  indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 7,4 bodu na hodnotu 82,9.

„Po pětiměsíčním nepřetržitém poklesu byl v průběhu prosince a ledna zaznamenán růst důvěry v odvětví průmyslu. Tuto pozitivní informaci je ale nutné hodnotit velice opatrně, protože mezi respondenty je patrná velká nejistota ohledně budoucího vývoje. To dokládají i výsledky čtvrtletního průzkumu bariér růstu, v rámci kterého průmyslové podniky označily za hlavní překážku růstu produkce nedostatečnou poptávku,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

„V lednu sice většina sledovaných ukazatelů spotřebitelského průzkumu zaznamenala meziměsíční zlepšení, nicméně mnoho z nich stále vyznívá výrazně hůře ve srovnání s dlouhodobými průměry. Na začátku nového roku poklesl počet domácností, které hodnotí svou současnou finanční situaci hůře než v předchozích dvanácti měsících. Stále ale přibližně 28 % z nich uvádí, že sotva vyjdou se svými finančními prostředky a 10 % musí sáhnout do úspor nebo si půjčovat,“ sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.