Viktor Hostinský: Edward je revolucí v investování. Propojuje chytrost umělé inteligence s lidským přístupem poradce

Edward je revolucí v investování. Zdroj: Edward

Moderní technologie významně proměňují svět finančního poradenství a posouvají ho kupředu. Minulý rok jsme v českých podmínkách zažili doslova raketové zrychlení, o které se postarala chytrá investiční platforma Edward. Ta rozčeřila klidné vody investičního poradenství, kde se v posledních 10 letech na poli technologií nic významného neudálo.

Edwardovi se dařilo a za rok fungování s ním poradci otevřeli více než 4000 investičních účtů a klienti mu svěřili přes 1,7 miliardy korun. O tom, v čem je Edward tak výjimečný a proč nemá v současné době na trhu konkurenci, jsme si povídali s jeho zakladatelem Viktorem Hostinským.

Co vás přivedlo k vývoji investiční platformy Edward? Jak vznikl nápad na její vytvoření?

Před Edwardem jsem vlastnil společnost VHI, která se zaměřovala na sektor placeného investičního poradenství. Naším cílem bylo českým klientům přinést komplexní investiční službu na mezinárodní úrovni, které se ve světě říká wealth management. Jejím základem je detailní nastavení finančních cílů a následné sestavení individuálního portfolia kvalitních investic. Využívali jsme při tom vlastní softwarové nástroje v kombinaci se zahraničními investičními platformami. Od klientů jsme měli skvělou zpětnou vazbu. Na druhou stranu byl pro naše poradce tento proces neuvěřitelně pracný a administrativně náročný. Ti trávili dlouhé hodiny přípravou plánů, generováním pokynů a administrací všech souvisejících transakcí. Ve výsledku se vše negativně promítalo i do nákladovosti pro klienty. Začali jsme proto hledat řešení, které by vše zjednodušilo, zautomatizovalo a zlevnilo. A tak vznikl Edward.

V čem je investiční platforma Edward unikátní a odlišuje vás od konkurence?

Unikátní je v tom, že se jedná o řešení pro poradce a založené je na investičním plánování. My jsme se mnohokrát přesvědčili, jak důležité při investování je, aby měl klient jasné cíle, na které přímo investuje. Pokud se klient zaměřuje na splnění svých dlouhodobých finančních cílů, a ne na aktuální výnos, jsou jeho investiční výsledky výrazně lepší. Klient je trpělivější, disciplinovanější a lépe zvládá emoce. Edward tedy poradcům umožňuje nastavit každému klientovi velmi detailně finanční cíle, plánované vklady a rizikový profil a sestavit investiční plán na míru. Výsledné portfolio pak Edward řídí tak, aby klient svých cílů co nejbezpečněji dosáhl. Děje se tak pomocí chytrých algoritmů, které investiční portfolio klienta každý týden vyhodnocují a upravují, pokud tomu je třeba. Edward tak v případě potřeby portfolio rebalancuje, měnově zajišťuje nebo přesouvá část peněz na blížící se cíl do stále konzervativnějšího portfolia. Všechny transakce s cennými papíry se provádí automatizovaně. Portfolio je neustále v souladu s klientovými cíli a rizikovým profilem, bez nutnosti zásahu poradce nebo klienta. To Edwarda odlišuje od všech současných investičních platforem, které jsou pouze transakční a umožňují jen nakupovat a prodávat cenné papíry na základě investičního pokynu od klienta.

Jak tedy platforma Edward funguje?

Edward nejprve poradci pomůže nastavit pro klienta investiční plán. Jeho základem jsou finanční cíle klienta. Jako například, kdy chce klient odejít do důchodu a jaký bude potřebovat příjem, nebo kdy pošle svého Frantu na Harward a kolik ho to bude stát. Pak naplánuje vklady do portfolia a vyplní s klientem investiční dotazník. Všechny tyto informace Edward zpracuje a na základě nich navrhne investiční plán, kde rovnou vypočte i splnitelnost cílů. Poradce a klient si pak mohou s plánem pohrát tak, aby výsledek plánu odpovídal představám klienta. Jakmile si plán odsouhlasí, stačí nastavit poplatky a vygenerovat smlouvy. V Edwardovi lze upravit nejen vstupní, ale i manažerské poplatky a lze je kombinovat i s výkonnostními poplatky. To dává poradcům do ruky další konkurenční výhodu. Smlouvy klient podepisuje elektronicky pomocí SMS. Aktivní účty klientů pak poradce vidí online a může je i online libovolně upravovat nebo přenastavovat. Naším cílem je poradcům správu klientů maximálně zjednodušit a zautomatizovat a zároveň je dostatečně motivovat, aby se klientům osobně věnovali. Věříme, že dobře zaplacený poradce bude klientovi poskytovat skvělou službu. Proto Edward vyplácí až třikrát vyšší následnou odměnu, než vyplácí běžné fondové řešení, aniž by to znamenalo vyšší nákladovost pro klienta.

Na jakém principu pak Edward sestavuje portfolia pro jednotlivé finanční cíle?

Edward sestaví každému klientovi portfolio z pečlivě vybraných ETF fondů. Složení portfolia je přímo navázané na investiční plán klienta a Edward pro jeho řízení využívá unikátní princip tří kyblíků. Anglicky se mu říká Bucket portfolio a poprvé tuto metodu řízení portfolia popsala ve své studii americká společnost Morningstar. Edward je první investiční platforma na světě, která dokázala metodu kyblíkového portfolia přeprogramovat do algoritmů a v jednoduché a srozumitelné formě ji zpřístupnit investorům. Tato metoda funguje podobně, jako fungovaly hrníčky našich babiček. Edward rozděluje majetek klienta do tří kyblíků – dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého. V krátkodobém kyblíku je nastavena nejkonzervativnější strategie, střednědobý kyblík má rovnovážnou strategii a dlouhodobý kyblík je nastaven na růstovou strategii. Pokud klient nemá v příštích deseti letech nastavený žádný cíl, jsou všechny peníze klienta v dlouhodobém portfoliu. Jakmile se přiblíží nějaký z cílů na méně než deset let, přesune Edward odpovídající částku na cíl do střednědobého portfolia. Pokud je cíl blíž než tři roky, jsou peníze uložené v krátkodobém portfoliu. V momentě čerpání cíle pak Edward klientovi odesílá automaticky peníze na účet. Edward navíc hlídá, aby peníze mezi kyblíky nepřesouval slepě, jako to například dělají fondy životního cyklu. Nebude tedy odprodávat a přesouvat klientovi peníze z akciového portfolia, pokud je právě v poklesu. Možná to zní trochu komplikovaně, ale vše to řídí chytré algoritmy a klient ani poradce s tím nemají žádné starosti. Od poradců naopak dostáváme zpětnou vazbu, že se rozdělení peněz do kyblíků klientům líbí a tento princip jim pomáhá překonat strach z investování.

Bez-nazvu
Viktor Hostinský, zakladatel a majitel společnosti Edward. Zdroj: Edward Wealth Management

Jak dlouho jste platformu Edward vyvíjeli a kdo všechno se na přípravě podílel?

Myšlenka se rodila dlouho, ale realizovat jsme ji začali až v roce 2017. Na začátku roku 2018 jsme poradcům představili první prototyp, v lednu roku 2019 jsme podepsali smlouvu o vývoji a v červnu 2020 otevřel Edward svůj první ostrý účet. Na vývoji se podílela opravdu velká skupina lidí. Do projektu jsme zapojili software developery a programátory specializující se na data science a umělou inteligenci, veškeré vyvíjené funkce jsme konzultovali přímo s finančními poradci a celého Edwarda jsme uzpůsobili tomu, co poradci při své každodenní praxi nejvíce ocení.

Co vše se v Edwardu událo během prvního roku provozu?

První rok platformu Edward exkluzivně používali finanční poradci společnosti Broker Trust. Ten se tak stal naší velkou laboratoří. Věděli jsme, že máme unikátní produkt, ale nebyli jsme si vůbec jistí, jak poradci přijmou myšlenku investování na základě definovaných cílů klienta. Upřímně jsme čekali, že si poradci budou k Edwardovi hledat cestu postupně. Proto nás výsledky prvního roku ohromily. Od poradců jsme dostávali pozitivní zpětnou vazbu a v květnovém průzkumu spokojenosti jsme obdrželi průměrnou známku 8,8 z 10. Někteří poradci nám s nadšením sdělovali, že na doporučení za nimi přišli sami klienti a chtěli Edwarda. To se jim prý nikdy u žádného produktu nestalo. Klientům najednou dává smysl si odkládat a investovat – odkládají mnohem větší částky. Investují i klienti, kteří měli k investování nedůvěru. Za první rok v Edwardovi poradci otevřeli více než 4000 investičních účtů, jejich klienti mu svěřili přes 1,7 miliardy korun, přes 20 milionů korun posílají pravidelně měsíčně do svých portfolií. V červenci se nám podařilo spustit pilotní provoz ve třech dalších společnostech a od září se Edward naplno otevírá celému poradenskému trhu. Věříme, že Edward pomůže poradcům rozšířit smysluplné investování mezi co nejvíce lidí.

Edward je investiční platforma, kdo vám tedy zajišťuje správu investic?

Vybrali jsme si klíčového hráče na trhu, českou společnost WOOD & Company, která je na trhu přes 30 let a je největším obchodníkem s cennými papíry ve střední a východní Evropě. Využíváme jejich stabilitu a silné zázemí. U WOOD & Company mají všichni klienti Edwarda otevřené účty a ve WOOD jsou zodpovědní za službu obhospodařování majetku i veškeré transakce s penězi a cennými papíry. Vklady hotovosti mají klienti ze zákona pojištěné a míra ochrany klienta je zde na stejné úrovni jako u bank. Klienti Edwarda mají díky WOOD přístup na více než 20 světových burz a výhodu dlouholetých mezinárodních zkušeností na světových kapitálových trzích. Velkým benefitem je i to, že veškeré operace s cizími měnami a měnovým zajištěním probíhají za mezibankovní sazby. I na těchto operacích běžně klienti tratí přes jedno procento. Edward má velké štěstí, že ho spravuje a provozuje právě WOOD & Company

Jaké plány máte s Edwardem do budoucna?

Jsme v začátcích a čeká nás neustálý vývoj. Do konce roku plánujeme spustit online přístupy pro klienty, portfolia zodpovědného investování a také možnost pro poradce sestavovat klientům vlastní ETF portfolia. Vedle toho připravujeme mnohá vylepšení v investičním plánu, která budeme postupně nasazovat. Edwarda budeme také připravovat na plánované změny Ministerstva financí ČR v oblasti penzijního spoření, a pokud vše půjde podle plánu, rádi bychom příští rok nabídli daňově zvýhodněné účty dlouhodobých investic. Je tedy na co se těšit. Nadějný první rok nám vlil do žil plno optimismu, máme spousty plánů a hlavně radost, že si k nám investiční poradci i sami klienti našli cestu. Je to pro nás potvrzením, že jdeme správným směrem.