Edward zavádí individuální klientská portfolia

Nové možnosti pro poradce a větší prostor pro osobní preference klientů. To přináší individuální portfolia, která do své nabídky zavádí investiční platforma Edward. Očekávaná novinka umožní, aby poradci dokázali svým klientům na míru upravit portfolio a vedle preferované míry výnosu a rizika nově zohlednili i klientovy osobní preference. Mezi ně může například patřit zařazení konkrétních regionů, sektorů nebo investic zaměřených na udržitelnost. Někteří klienti se naopak mohou rozhodnout konkrétní typy investic ze svého investičního mixu vyřadit. Platforma zároveň hlídá, aby portfolio zůstalo dostatečně rozložené a v souladu s klientovým rizikovým profilem.

Klienti jsou dnes mnohem náročnější a od finančních poradců očekávají zejména individualizaci finančních řešení. Edward je jediná investiční platforma, která dokáže spravovat investiční portfolio každého klienta individuálně, podle jeho nastavených finančních cílů. Nově mohou poradci svým klientům nabídnout i na míru šité složení portfolia. Když chce klient například investovat do firem ze sektoru udržitelné energie nebo naopak nechce ve svém portfoliu vidět čínské akcie, může své portfolio nechat poradce jednoduše upravit. Edward se zároveň postará o to, aby individualizované portfolio odpovídalo stále klientově toleranci rizika nebo investičnímu horizontu,“ říká Viktor Hostinský, zakladatel platformy Edward.

Jednotlivá portfolia jsou složena ze „stavebních bloků“, které představují investiční kategorie zaměřené na různé typy akcií, dluhopisů nebo alternativních investic, jako je zlato nebo komodity. Edward dnes nabízí celkem 60 stavebních bloků a pro každý blok má pečlivě vybrané ETF, které pro klienta nakupuje. Poradce pak může tyto stavební bloky na přání klienta přidávat, odebírat nebo upravovat jejich procentuální zastoupení v portfoliu. U individuálních portfolií si klient může určit, zda chce mít zapnuté či vypnuté automatické rebalancování nebo zda chce mít aktivní měnové zajištění.

Automaticky mají novinku aktivovanou poradci, kteří mají s klienty zainvestováno více jak 10 milionů korun, ostatní si mohou o zpřístupnění funkce požádat individuálně a do tří pracovních dnů ji mohou začít využívat.

Pro řadu poradců jde o vítanou a očekávanou novinku, ale zároveň evidujeme většinu poradců, jejichž klienti jsou plně spokojeni se stávající nabídkou a nepotřebují složení svých portfolií jakkoliv upravovat. Pro ně se nic nemění a mohou Edwarda nadále využívat tak, jak jsou zvyklí,“ dodává Viktor Hostinský.

Poradci mohli doposud prostřednictvím Edwarda sjednávat klientům zejména dvě řady modelových portfolií, složených z více jak 40 ETF od předních světových investičních správců jako Vanguard či Black Rock. První skupinu tvoří deset portfolií z řady Edward MP1 – MP10 (např. „Nobelova nadace, „Warren Buffett“ či „Opatrná růstová“), která nabízí časem prověřené investiční strategie a liší se svou rizikovostí a zastoupením akciových, dluhopisových nebo komoditních ETF a hotovosti. Druhou skupinu tvoří desítka portfolií, jejichž složení je inspirováno modelovými portfolii společnosti BlackRock, která při výběru konkrétních ETF zohledňuje i sociálně odpovědné investování podle ESG kritérií. Třetí možnost pak využívají jen některé vybrané poradenské firmy, pro jejichž klienty Edward spravuje jejich vlastní řadu 10 modelových portfolií.

Investiční platformu Edward aktivně využívá už více jak 1 800 finančních poradců, kteří jejím prostřednictvím pomáhají více než 25 000 klientů spravovat téměř 10 miliard korun. Platforma je řízena chytrými algoritmy, které se spolu s portfolio manažery průběžně starají o správné složení portfolií jednotlivých klientů.

Poradce tak může nastavit individuální parametry investičního plánu i složení portfolia a vše pak přepnout na autopilota. Díky tomu ušetří podstatné množství času, který může věnovat budování vztahů s klienty, jejich edukaci a tomu, aby jim byl oporou při důležitých investičních rozhodnutích.