Fincentrum & Swiss Life Select nabízí vlastní fondy Best Solution Funds SICAV

Ilustrační snímek, zdroj: pixabay.com

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select přišla na český trh se dvěma novými fondy Best Solution Fond SICAV. V rámci progresivní a vyvážené strategie investují zejména do cenných papírů vydávaných akciovými a dluhopisovými fondy. Tyto fondy fondů jsou určeny pro začínající i zkušené investory.

„V nejisté době, kdy stále více lidí hledá způsob, jak si zajistit finanční budoucnost, přicházíme s novým nástrojem pro klienty, kteří hledají zajímavé investiční příležitosti. Je to náš vlastní Best Solution Fond SICAV, který investuje do toho nejlepšího, co je aktuálně na trhu. Je to vlastně fond, který investuje do jiných fondů, které aktuálně nabízejí nejlepší zhodnocení investic. Jde o hodně diverzifikovaný fond s optimálním poměrem riziko/výkon určený pro středně a více dynamické profily klientů. Metodika tvorby jejich portfolií je na českém trhu naprosto unikátní. Tyto fondy také tvoří základ naší investiční strategie Core/Salellite, která je u klientů mimořádně úspěšná. Její součástí jsou doplňková portfolia z oblasti technologií, zdravotnictví a životního prostředí. Exkluzivitu těchto fondů dokládá i skutečnost, že jsou dostupné pouze pro naše klienty prostřednictvím našich finančních poradců,“ řekl Filip Duchoň, generální ředitel společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

V rámci Best Solution Funds SICAV si mohou klienti zvolit ze dvou fondů

Vyvážený fond, podfond Best Solution Funds SICAV

Fond je určen investorům, kteří jsou ochotni podstoupit přiměřené finanční riziko, aby zvýšili potenciál očekávaného zhodnocení své investice. Jedná se o smíšený fond fondů, jehož primární strategií je alokování prostředků do cenných papírů vydávaných fondy, a to s ohledem na dodržení geografické a sektorové diverzifikace portfolia. V neutrální pozici jsou si v portfoliu akciové a dluhopisové podíly rovny. Strategie současně umožňuje flexibilně reagovat na situaci na finančních trzích za účelem optimalizace výnosů.

Progresivní fond, podfond Best Soluction Funds SICAV

Fond je určen investorům, kteří cílí na vyšší očekávaný výnos s tím, že jsou ochotni podstoupit riziko zvýšené cenové volatility investice. S investiční politikou fondu je spojeno doporučení dodržet dlouhodobý investiční horizont. Fond investuje do cenných papírů vydávaných akciovými fondy. Primární strategií je alokování prostředků do geograficky a sektorově diverzifikovaného portfolia. Strategie současně umožňuje flexibilně reagovat na situaci na finančních trzích za účelem optimalizace výnosů.

Portfolia obou fondů jsou sestavená z těch nejvýkonnějších fondů předních správců majetku, pravidelně monitorované investičními specialisty Fincentrum & Swiss Life Select. Vše začíná u sledování fondového trhu a výběru těch nejlepších titulů. Investiční specialisté Fincentrum & Swiss Life Select se nesoustředí pouze na vysokou výkonnost. Mezi sledované parametry patří i stabilita výnosů, citlivost na kolísání kapitálových trhů, nebo třeba historická zkušenost portfolia manažerů se správou majetku a jejich výsledky. Důležitý je i výběr fondů tak, aby se jejich vlastnosti a investiční strategie vzájemně doplňovaly a podporovaly.

Neméně důležitý je pravidelný monitoring. Kapitálové trhy jsou dynamický organismus, který po investorovi vyžaduje každodenní sledování. To je také úkolem specialistů Fincentrum & Swiss Life Select. Všechny investiční strategie pečlivě sledují, a pokud se změní podmínky na kapitálových trzích, provedou úpravu jejich složení. Může se jednat o snížení nebo zvýšení váhy jednotlivých regionů či ekonomických sektorů, nebo o zařazení nového fondu do portfolia.

„Do fondů Best Solution Funds SICAV je možné investovat již od 500 Kč měsíčně. Jsou tedy vhodné i pro začínající investory, kteří se tak mohou podílet na vývoji finančních trhů a diverzifikovat tím rozložení svých finančních rezerv. Fondy zájemcům představí a informace o možném nákupu poskytnou poradci Fincentrum & Swiss Life Select,“ doplňuje Filip Duchoň, generální ředitel, Fincentrum & Swiss Life Select.

Výhody fondů Best Solution Funds SICAV od Fincentrum & Swiss Life Select

• vyvážený poměr výnosu k riziku,
• geografická a sektorová diverzifikace,
• vybrané fondy světových správců aktiv,
• automatické realokace a rebalancování,
• měnové zajištění a daňová efektivita,
• pravidelné i jednorázové investice.

Více informací o fondech lze najít na www.fcsls.cz/…tml