Fincentrum & Swiss Life Select získalo certifikát etické firmy

Na fotografii z předávání certifikátu etické firmy společnosti Fincentrum & Swiss Life Select jsou (od leva): Michal Moroz, zakladatel Compliance Academy, Karel Šulc, zástupce generálního ředitele Fincentrum & Swiss Life Select, Filip Duchoň, generální ředitel Fincentrum & Swiss Life Select a Lukáš Pácl, vedoucí odd právní a compliance Fincentrum & Swiss Life Select

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select získala od Compliance Academy certifikát „Etická firma“. Je teprve třetí společností v České republice, která ho obdržela. Současně je první finančně poradenskou společností, která certifikací úspěšně prošla.

Certifikát „Etická firma“ prokazuje splnění základních standardů v oblastech firemní kultury, etiky, compliance a řízení rizik. Certifikát je udělován Compliance Academy na základě expertního hodnocení, které probíhá podle jednotné metodiky. Auditoři hodnotí v rámci certifikačního procesu především to, jak je organizace jako celek nastavena a řízena. Posuzováno je především to, jak jsou zaměstnanci organizace vedeni k etickému, morálnímu a právnímu jednání a naplňování souvisejících firemních hodnot, zda a jak fungují etické principy v realizaci strategie a obchodu, vztazích s dodavateli a dalšími třetími stranami.

Fincentrum & Swiss Life Select v oblasti compliance a řízení rizik čerpá ze zkušenosti silné nadnárodní skupiny Swiss Life, jejímž je členem. Společně s poradci rozvíjí silnou odpovědnou firemní kulturu. „Naše společnost má nad rámec povinností stanovených regulacemi ustavenou Etickou komisi složenou z odborníků z oblastí obchodu, práva a compliance, péče o klienty a produktů, která se pravidelně schází a kontroluje vybrané obchody z pohledu jejich etičnosti a vhodnosti pro klienta. Současně jsme členy České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování, takže vedle etického kodexu skupiny Swiss Life jsou naši poradci vázáni i etickým kodexem této asociace,“ říká Filip Duchoň, generální ředitel finančně poradenské společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Etická firma

Důraz na etické, compliance a regulatorní standardy vnímá společnost Fincentrum & Swiss Life Select jako základ pro udržitelnost dlouhodobých vztahů s klienty a pro zajištění stabilní důvěryhodnosti společnosti na finančním trhu. „Fungující systém nám napomáhá ke zvýšení přidané hodnoty služeb společnosti pro naše klienty i naše poradce, jelikož i poradci jsou našimi klienty a naše společnost jim poskytuje zázemí pro profesionální poradenství a servis klientů,“ řekl Filip Duchoň.

„Interní oddělení právní a compliance se účastní všech zásadních rozhodnutí a porad vedení Fincentra & Swiss Life Select. Oddělení má zásadní vliv na další rozvoj společnosti a na kvalitu služeb poskytovaných našim klientům, stejně tak aktivně komunikuje s našimi poradci, čímž zvyšujeme jejich povědomí o právních a compliance otázkách,“ potvrdil Lukáš Pácl, vedoucí oddělení právní a compliance, Fincentrum & Swiss Life Select.