Fondu AGUILA vysoké sazby svědčí, cílový výnos zvýšil na devět procent

Českomoravský fond SICAV Podfond AGUILA těží z vysokých úrokových sazeb ČNB, cílový výnos až 9 % ročně investorům zajistí poskytováním syndikovaných úvěrů

Revoluční způsob, jak využít vysokých úrokových sazeb v Česku ke zhodnocení peněz, představil investorům podfond AGUILA, jenž je součástí Českomoravského fondu SICAV, a.s. Zhodnocovat peníze bude nově prostřednictvím poskytování syndikovaných úvěrů právnickým osobám. To jsou úvěry vyššího objemu, pro jejichž poskytnutí se spojí více věřitelů.

„Jde o oblast, jež byla dosud vyhrazena výhradně bankám, nikdo jiný se jí v tuzemsku nevěnuje. My teď dokážeme její potenciál využít ve prospěch kvalifikovaných investorů a vytěžit z ní dokonce víc než banky,“ říká jeden ze zakladatelů fondu Pavel Jíša s tím, že cílový výnos podfondu AGUILA nově dosahuje 9 % ročně.

Podfond AGUILA dosud investoval do různých druhů aktiv včetně půjček, proč jste se nyní rozhodli soustředit jen na syndikované úvěry?

Na tuto myšlenku nás přivedl už v létě 2022 vývoj na poli úrokových sazeb. S tím, jak rostly sazby, otevíral se na trhu stále větší potenciál na poli poskytování syndikovaných úvěrů, jež byly dosud výhradní doménou bank. Řekli jsme si, že chceme dát českým kvalifikovaným investorům možnost také dosáhnout na vysoké zhodnocení, které v tomto segmentu dosud plynulo jen bankám. A tak jsme přistoupili k trvalé změně investiční strategie podfondu.

Osvědčila se?

Prozatím se osvědčila skvěle. Syndikované úvěry poskytujeme od 4.Q. 2022 a registrujeme velký zájem a poptávku ze strany úvěrovaných. Hlavním positivním efektem pro investory je ale nárůst průměrné úrokové sazby na portfoliu úvěrů AGUILA. Úrokové sazby ČNB zůstávají vysoko a podle mého názoru tomu tak bude i po větší část roku 2023. Dění v ekonomice navíc dává čím dál méně důvodů myslet si, že by měly sazby v dohledné době prudce klesnout. Dlouhodobý cílový výnos budeme držet v rozmezí 7-10 % ročně, nyní je pro podfond AGUILA stanovený na 9 % p.a. a od 4.Q.2022 postupně společně s výnosy z nově poskytnutých úvěrů roste.

Úvěry jste ale v rámci podfondu AGUILA poskytovali i v minulosti, proč vás nyní zaujaly právě syndikované úvěry?

Právě proto, že máme s půjčováním peněz zkušenosti, dobře víme, že záleží nejen na úrokové sazbě, ale také na objemu úvěru. Díky syndikovaným úvěrům dosáhneme ve spojení s dalšími věřiteli na financování mnohem větších projektů, což se pozitivně odrazí na výnosu pro naše investory. V minulosti jsme navíc kromě úvěrů investovali i do jiných aktiv. S tím je teď konec. Budeme se soustředit výhradně na syndikované úvěry, protože jsou z pohledu zhodnocení dle našeho názoru nejvýhodnější. Investiční strategie je zároveň pro investory jasná, čitelná a do portfolií investorů se hodí díky tomu, že jde o „niche strategy“.

Komu bude AGUILA peníze prostřednictvím syndikovaných úvěrů poskytovat a proč tyto subjekty nevyužijí bankovní financování?

Jde o podnikatele a právnické osoby, kteří potřebují peníze rychle a nemají s bankou sjednanou rychlou úvěrovou linku. Například proto, že v bance dosud nemají dostatečně dlouhou či velkou historii. To ale neznamená, že nejsou bonitní. Představte si, že se vám jako podnikateli náhle otevře možnost výhodně investovat do nového projektu či obchodní příležitosti. Potřebujete například nakoupit materiál, abyste zvládl zrealizovat velkou novou zakázku, nebo dofinancovat slibný developerský projekt. Když přijdete do banky, mohou se jednání natáhnout až na půl roku s nejistým výsledkem. Mezitím se ale příležitost může uzavřít, nebo ji využije konkurence. U nás je nejpozději do jednoho měsíce podepsáno. Řídíme se heslem „Kdo rychlá dává, dvakrát dává“.

Není to však rizikovější než strategie zaměřená na více druhů aktiv?

Rozhodně to není tak, že bychom formou syndikovaného úvěru najednou začali poskytovat peníze každému, kdo si o ně řekne. Protistranu vždy prověřujeme. Stejně jako se to stává bankám, může ale i v podfondu AGUILA dojít k zesplatnění úvěru. V tomto ohledu však máme v rámci Českomoravského fondu možnost využít skvělou synergii s naším dalším podfondem DOMUS. Ten se dlouhodobě specializuje na investice do pohledávek a má mechanismy i zkušenosti pro jejich okamžité vymáhání. Podfond DOMUS tak případnou zesplatněnou pohledávku podfondu AGUILA obratem odkoupí, aniž by to mělo na výsledky podfondu AGUILA významný negativní vliv. V tom máme obrovskou výhodu oproti jiným fondům, jež jsou často nuceny případné zesplatněné pohledávky prodávat hodně pod cenou.

Jaká další opatření k omezení rizika uplatňujete?

Je jich celá řada. Úvěry poskytujeme vždy jen proti zajištění nemovitostí. Výše úvěru navíc nesmí nikdy přesáhnout 70 % hodnoty této nemovitosti tak, aby i v případě poklesu cen na realitním trhu její prodej pokryl celý úvěr. Pro syndikované úvěry si zároveň vybíráme jako další věřitele movité partnery z řad zkušených individuálních investorů. Ti si rizika rovněž pečlivě vyhodnocují. Nejlepší referencí je ale naše historie. Českomoravský fond SICAV spravuje aktiva již za 600 milionů korun a po celou dobu své existence naplňuje cílový výnos pro investory. Za více jak 5 let na trhu nemáme jediný ztrátový měsíc.

Ing. Pavel Jíša, spoluzakladatel Českomoravského fondu SICAV, a.s.

S více než 10 lety praxe na finančním trhu v ČR patří k průkopníkům služby placeného investičního poradenství. Během své profesní dráhy si na trhu vybudoval velmi dobré renomé, díky kterému jeho služeb využívají institucionální a top afluentní individuální investoři. Je spoluzakladatelem české finanční a investiční skupiny CLEVERTY a kromě svého působení ve fondu Českomoravský fond SICAV, a.s. je rovněž spolumajitelem úvěrové společnosti FINEMO, jež se zaměřuje na poskytování reverzních hypoték.

***

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.