Fondy mají tři čtvrti bilionu

Loni dosáhl objem aktiv ve fondech kolektivního investování 751,55 miliard korun, když v nich přibylo 44 miliard korun (meziroční nárůst +6 %).

Nejvíce nových investic plyne do fondů dluhopisových a peněžního trhu, ale také akciových a nemovitostních fondů. Naopak, úbytek zaznamenaly strukturované a smíšené fondy.“ upřesňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT. Domácnosti přes kolísání a nejistotu trhů nezmatkovaly a pokračovaly v investování, zejména pravidelném.