Fondy v roce nejistoty

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Nejen první týden ruské agrese, ale i další nejistoty, zejména inflace, způsobily, aby hodnota investic ve fondech kolektivního investování nabízených v České republice klesly k 31. 3. 2022 o 6,5 miliardy na 701 miliard Kč.

Největší pokles majetku zaznamenaly fondy smíšené, a to o 7 miliard Kč, následovány fondy akciovými rovněž se 7 miliardami. Kvartální nárůst naopak zaznamenaly fondy dluhopisové o 6 miliard Kč a fondy nemovitostní o 2 miliardy Kč. Z celkového objemu majetku šlo za čtvrtletí pouze o 0,91% pokles.

Objem majetku zainvestovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů dosáhl 269 mld. Kč a zaznamenal tak čtvrtletní nárůst o 5 mld. Kč, tj. o 1,8 % na 269 miliard korun.