Hyponation slibuje novou éru hypoték

Významní hráči na trhu s hypotékami spojili své síly a vytvořili Hyponation

Strategická spolupráce lídrů hypotečního trhu, společností Broker Consulting, Broker Trust, Gepard Finance, Oper Credits, Partners Financial Services a SAB servis, dala vzniknout projektu Hyponation – sdružení, které redefinuje způsob distribuce hypotečních úvěrů v České republice.

Hyponation je výsledkem bedlivého průzkumu trhu a dlouholetých zkušeností v oboru a klade si za cíl vytvořit prostřednictvím API rozhraní cestu k efektivní komunikaci mezi zprostředkovateli a poskytovateli úvěrů. Cílem tohoto společného úsilí je urychlit digitalizaci v oblasti hypoték prostřednictvím sdílení zdrojů a odborných znalostí.

„Založení Hyponation představuje novou éru pro české hypotéky. Máme ochotu a zdroje k tomu, aby komunikace mezi zprostředkovateli a poskytovateli úvěrů byla během příštích 24 měsíců 100% digitální, díky čemuž zajistíme rychlejší a jednodušší cestu klientů pro získání hypoték a optimalizujeme procesy pro poskytovatele úvěrů a zprostředkovatele. Česká republika tak potvrzuje svou pověst inovátora v rámci regionu střední a východní Evropy,“ uvedl Geert Van Kerckhoven, generální ředitel společnosti Oper Credits.

Současný model spolupráce mezi zprostředkovateli a poskytovateli úvěrů čelí neustálým výzvám. „V dnešní době je komunikace s poskytovateli úvěrů stále převážně „manuální“. Naši poradci jsou v mnoha případech stále nuceni navštěvovat pobočky a nosit s sebou dokumenty tam a nazpět. Situace není o moc lepší ani pro poskytovatele úvěrů. Ti musí papírové žádosti ručně zadávat do svých systémů a poté ještě skenovat a uchovávat v papírové podobě,“ zdůraznil Libor Ostatek, hypoteční expert společnosti Broker Trust.

Problémy v komunikaci a omezená transparentnost v podmínkách poskytovatelů úvěrů vedou k neefektivitě procesů mezi zprostředkovateli a poskytovateli. Brání tak rychlému zpracování žádostí a celkově prodlužují lhůtu, kdy klient získá hypotéku.

Hyponation tyto problémy řeší tím, že poskytuje API bránu „obohacenou“ o inteligentní data. Veškerá komunikace mezi poskytovateli a zprostředkovateli od podání žádosti o úvěr až po jeho schválení tak probíhá prostřednictvím jediného 100% digitálního kanálu. Inteligentní data umožní plně digitalizovaný proces poskytovatele úvěru na straně zprostředkovatele.

„Impulsem pro tuto spolupráci byl vznik ekosystému, v němž mohou poradci, poskytovatelé úvěrů a poskytovatelé dat společně zlepšovat kvalitu dat a zrychlit tak přidělování úvěrů. Jsme přesvědčeni, že naše iniciativa výrazně urychlí digitalizaci hypotečního trhu a přispěje tak ke zjednodušení celého procesu získání úvěru. Z čehož budou benefitovat především klienti,“ zdůraznil Jan Brejl, obchodní ředitel společnosti Partners Financial Services.

Hyponation bude mít v následujících několika letech zásadní vliv na ekosystém hypoték:

· Zrychlí proces zpracování žádostí o úvěr o 30 % díky standardizaci komunikace mezi zprostředkovatelem a poskytovatelem a díky zlepšení kvality dat.

· Zkrátí dobu schvalování úvěrů o 50 % díky možnosti ověřovat sdílená data a díky zefektivnění procesu schvalování.

· Sníží celkové náklady na IT, což umožní zefektivnit náklady na interní vývoj pro zprostředkovatele i poskytovatele.