IFO index opět vzrostl

Důvěra německých podnikatelů v lednu čtvrtý měsíc v řadě rostla. Souhrnný ukazatel IFO se zvýšil z 88,6 b. na 90,2 b., což bylo v podstatě v souladu s tržním konsensem (90,3 b.). Nacházel se tak zhruba na úrovni června či července loňského roku.

Zatímco hodnocení současné hospodářské situace se meziměsíčně nepatrně zhoršilo a zaostalo za odhady, očekávání podnikatelů pro následujícího půl roku se zlepšila oproti očekávání více. Podnikatelé v německém zpracovatelském průmyslu si sice nadále stěžují na klesající počet objednávek, který ale i přesto zůstává podle jejich hodnocení vysoký. Podnikatelé v tomto odvětví zároveň očekávají pro další měsíce růst průmyslové produkce.

Výsledky lednového průzkumu IFO tak zapadají do globálního obrázku snižující se ekonomické nejistoty a zlepšujícího se výhledu pro ekonomický růst, a to v souladu s výrazným snížením cen energetických komodit na velkoobchodních trzích a pravděpodobným počátkem dezinflačního trendu. Pozitivní vliv na průmysl bude nadále mít významné odeznívání problémů s dodávkami výrobních vstupů. Německá ekonomika se podle všeho loni vyhnula recesi a letos očekáváme její mírný růst v průměru o zhruba půl procenta.