Index PMI roste, zůstává ale v pásmu kontrakce

Index nákupních manažerů z českého zpracovatelského sektoru vykázal v lednu hodnotu 44,6 bodu, což je o plné dva body více, než o měsíc dříve. I přesto zůstává poměrně hluboko pod hodnotou 50, která odděluje růst od útlumu, a českým zpracovatelům tak předpovídá další ochlazování.

Průmyslníci nadále vnímají slábnutí domácí i zahraniční poptávky, na které reagují omezováním počtu zaměstnanců, vlastních nákupů a tvorby zásob. Pozitivně lze naopak hodnotit výhled na horizontu 12 měsíců, kde již vidí světlo na konci tunelu, zatímco v uplynulých měsících zde očekávali další zhoršování. Výrobci vnímají i slábnutí nákladové inflace, byť tato zůstává na historické poměry stále výrazná, obzvláště pak z titulu zdražujících energií. Z průzkumu také vyplývá, že firmy tyto zvýšené náklady byly opět nuceny přenášet na zákazníky.

Aktuální data ukazují na nadále napjatou situaci v českém průmyslu, přičemž růst indexu sice odpovídá podobnému vývoji v okolních zemích, ovšem konkrétně v Česku stále dosahuje varovně nízkých hodnot. Zde se patrně odráží samotná struktura českého průmyslu, který patří mezi ty energeticky náročnější a současnou situací tak trpí více. Příliš povzbudivě pak nevyznívá deklarovaný úmysl přenášet rostoucí náklady do finálních cen, což zakládá důvod k obavám z výsledku lednové spotřebitelské inflace.

Vzhledem k relativně příznivému nedávnému vývoji na okolních trzích lze ovšem spatřovat naději pro nadcházející měsíce, kdy by mohlo dojít k oživení zahraniční poptávky a dalšímu tlumení nákladových tlaků ze strany komodit a mezinárodní přepravy. K opětovnému nastartování by to v českém průmyslu mohlo ovšem vést až v jarních měsících, ty zimní zůstanou bezpochyby ještě obtížné.

Vít Hradil, hlavní ekonom CYRRUS