Ivan Špirakus opět do čela AČPM

Valná hromada Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM), která se dne 7. prosince 2021 sešla v sídle AČPM v Praze 3, zvolila nové statutární orgány Asociace na další dvouleté funkční období 2021–2023.

Nově zvolené Prezidium AČPM bude pracovat ve složení:

  • Michal Fremr(Broker Team a.s)
  • Ing. Jitka Hradilová(SATUM CZECH s.r.o.)
  • Ing. Matyáš Charvát(OK GROUP a.s.)
  • Jiřina Nepalová(RENOMIA, a.s.)
  • Ing. Ivan Špirakus(INSIA a.s.)
  • Libor Špunda(ARROWS pojištění s.r.o.)
  • Ing. Michal Truxa(RESPECT a.s)
  • Mgr. Marek Vondra(C.E.B., a.s.)

Valná hromada AČPM v souladu se Stanovami rovněž zvolila šestičlennou Etickou komisi , která dohlíží na dodržování Kodexu etiky člena AČPM, a tříčlennou Revizní komisi ke kontrole hospodaření.

Na prvním zasedání nového Prezídia dne 14. prosince 2021 pak byl do funkce předsedy AČPM zvolen Ivan Špirakus, generální ředitel společnosti INSIA a.s., zakládající člen Komory pojišťovacích makléřů, s níž se AČPM sloučila v roce 2005, dlouholetý člen Prezídia AČPM a předseda Asociace v letech 2013–2015. Jako místopředsedové AČPM budou Ivanu Špirakusovi sekundovat Jitka Hradilová a  Michal Truxa.

Dosavadní předsedkyně AČPM (od roku 2015) Jiřina Nepalová se rozhodla již na funkci nekandidovat.

Předseda AČPM Ivan Špirakus po svém zvolení poděkoval Jiřině Nepalové za skvělé vedení AČPM v nelehké covidové době a vysoce ocenil její podíl na rozšíření členské základny AČPM a na posílení konstruktivní spolupráce s orgány regulace a dohledu. Jak dále uvedl: “ AČPM se v nadcházejícím funkčním období soustředí zejména na intenzívnější propagaci unikátní role a významu pojišťovacího makléře v celém procesu sjednávání pojištění a jeho správy. Mezi další velké výzvy patří vzdělávání a péče o odbornou způsobilost členů, problematika digitalizace v pojišťovnictví a její dopady do makléřské praxe a ochrana naší profese jako takové.“   Podle předsedy Špirakuse  je hlavní zbraní AČPM fakt, že v obraně společných zájmů je připravena promlouvat jedním hlasem a pracovat jako tým, přestože sdružuje konkurenty na trhu. Jak připomněl nový předseda, AČPM chce i nadále přispívat k osvětě v pojišťovnictví a ke kultivaci oboru, zejména prostřednictvím odborné ankety Pojišťovna roku, která vstoupila již do třetí dekády své existence.  

Nově zvolené vedení AČPM se rovněž soustředí na další rozvoj spolupráce s Českou asociací pojišťoven a jejími jednotlivými členy, i na posílení vztahů a výměnu zkušeností se zahraničními makléři, především v rámci Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů BIPAR, jejímž je AČPM aktivním členem již od roku 1998.