Jak bude vypadat poradenský byznys v roce 2023?

Rok 2022 zamíchal kartami nejen z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině, ale i z důvodu rostoucích cen energií a míry inflace. Tato situace tak zapříčinila mnohem větší zájem lidí o zabezpečení jejich osobních a rodinných financí. Situace tak pochopitelně významně ovlivnila samotný finančněporadenský trh. Silnější pozici na něm získávají zejména poskytovatelé finančních služeb všech čtyř regulovaných segmentů, což mnohé poradce závislé na provizích, přimělo rozšířit svou kvalifikaci.

V roce 2023 budou finanční poradci jednoznačně pokračovat v trendu rozšiřování své kvalifikace. Již v roce 2022 jsme zaznamenali nárůst v oblasti zprostředkování životního pojištění, když se tomuto segmentu začali věnovat i obchodníci, kteří se dříve soustředili pouze na úvěry. Chování klientů se v posledních měsících totiž změnilo. Celkově jsou uvážlivější a půjčují si pouze na věci, které k životu skutečně potřebují.

Velká část klientů také vyčkává s pořízením vlastního bydlení. Jednoznačným motivem je čekání na snížení “přepálených” cen nemovitostí z konce minulého roku. Mnoho klientů se tak spíše než do nákupu nemovitostí, pouští do modernizace stávajícího bydlení. Uchylují se tak zejména k úvěrům od stavebních spořitelen, které mají nižší procentní sazbu a možnost nižších splátek s dobou splácení až na 25 let.

Co se týká úvěrů, poskytuje se jich sice méně, ale přibývá agendy kolem nich, poradcům tedy práce rozhodně neubylo. Klienti potřebují řešit odklady nebo snížení splátek a potřebují s těmito operacemi od svých poradců pomoci. Poradcům tak v roce 2023 rozhodně přibude tzv. servisní péče.

Na jedné straně si klienti musí zvyknout na vysoké sazby spotřebitelských úvěrů, na straně druhé se otevřely možnosti investovat s velmi zajímavým potenciálním výnosem. Mnoho klientů, kteří doposud neinvestovali, se kvůli zvyšující se inflaci rozhodlo začít investovat a minimalizovat tak ztráty, které jim inflace způsobuje. Přibývá také klientů, kteří myslí za zadní vrátka a začínají investovat pravidelně. Právě toto chování klientů přispívá k navyšování poptávky po produktech, které by ochránily jejich finanční prostředky. Již většina investičních a penzijních společností funguje na možnosti online sjednání, což celý proces ještě více usnadňuje.

Co se neživotního pojištění týče nadále platí, že nominální a reálný růst předepsaného pojistného se výrazně rozchází. V dlouhodobém měřítku to znamená, že nemusí být dostatečný na pokrytí rostoucích škod. Děje se tak v pojištění vozidel, majetku (eskalace cen náhradních dílů, stavebních materiálů atd.), ale i v rámci odškodnění zdravotních následků, které často reaguje na nominální růst mezd. V oblasti životního pojištění pak budeme v současné době nacházet klienty, kteří budou spíše své smlouvy rušit, aby ušetřili. Životní pojištění je totiž pro klienty jedno z nejčastěji opomíjených. Zajisté se však najdou také klienti, kteří se budou chtít naopak zabezpečit například proti výpadkům příjmů v důsledku nenadálých životních situací.

Poradenský byznys se v roce 2023 bude soustřeďovat zejména na stabilizaci a zabezpečení finanční rovnováhy klientů. Pro poradce samotné pak bude zcela klíčové rozšiřování jejich kvalifikace a schopností obsloužit klienty v celé škále služeb, které budou požadovat.

Jan Walter, jednatel a provozní ředitel FinGO.cz