Jak se co nejlépe finančně zajistit na důchod?

Kdo nechce v důchodu otáčet v kapse každou korunu, měl by si začít co nejdříve odkládat peníze stranou. Jak se co nejlépe finančně zajistit na důchod?

Je načase smířit se s tím, že státem vyplácený důchod nebude stačit na pokrytí všech životních výdajů. Chudobou ve stáří mohou být v budoucnu ohroženi především dnešní třicátníci. Nejenže budou odcházet do penze o několik let později než jejich rodiče a prarodiče, ale také si musí na stáří připravit dostatečnou finanční rezervu. Odborníci doporučují spořit na důchod v dnešních cenách alespoň dva miliony korun.

„Důchodové spoření je běh na dlouhou trať, na které je hlavním nepřítelem inflace. Kdo s ní chce alespoň udržet krok, musí peníze nejen odkládat, ale také zhodnocovat. Možností kam investovat je celá řada od penzijních a klasických podílových fondů přes akcie, dluhopisy až po nemovitosti. Důležitá je nejen strategie důchodového plánování, ale také vytrvalost. Dlouhodobé investice totiž přinášejí nejzajímavější zhodnocení,“ vysvětluje finanční specialista Miroslav Majer, CEO hyponamíru.cz.

Penze a důchodový věk

Důchodová reforma z roku 2023 přináší řadu významných změn. Jednou z nich je postupné zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu. V současné době je věk pro odchod do řádného starobního důchodu 65 let (pozn. u lidí narozených po roce 1971). Úprava věku odchodu do důchodu nad tuto hranici se od roku 2031 dotkne osob narozených po roce 1965.

Hlavním důvodem zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu je prodlužující se doba strávená v penzi. Dnešní senioři se dožívají vyššího věku a jsou v důchodu víc než 22 let. Doba strávená v důchodu by i u budoucí generace penzistů měla být přibližně 21,5 let.

Výše průměrného důchodu

V září 2023 byla průměrná výše starobního důchodu 20 254 korun. I když výše důchodu dlouhodobě roste, v současnosti dosahuje necelé poloviny průměrné mzdy. V příštích letech se bude poměr průměrného důchodu vůči průměrné mzdě snižovat. Historicky tento poměr dosahoval přibližně 41 %. Vyplácené starobní důchody tedy budou ve srovnání s průměrnou mzdou klesat. Odchod do penze bude spojen s výrazným poklesem disponibilního příjmu.

Kdy začít plánovat svůj důchod?

S důchodovým spořením začněte co nejdříve. Ideálně hned po nástupu do prvního zaměstnání. Pokud totiž spoříte od mládí, stáčí vám odkládat stranou nízké částky. Začít můžete například od 500 korun měsíčně a částku postupem let průběžně navyšovat. „Konkrétní výše finanční rezervy na stáří je individuální. Peníze v důchodu vám musí vystačit především na pokrytí všech nezbytných výdajů. Sem patří například platby za bydlení, jídlo, ošacení či léky. Počítat je třeba i se zbytnými výdaji. Rozpočet pro důchod může tedy obsahovat například položky jako jsou výdaje na cestování, návštěvu divadel nebo třeba drobné opravy v domácnosti,“ upřesňuje Miroslav Majer z hyponamiru.cz.

Spořte si na důchod investováním

V současné době máte na výběr z mnoha spořicích a investičních nástrojů. Ty se liší především mírou očekávaného výnosu, rizikovosti a likviditou. Některé z nástrojů jsou podporovány státem formou příspěvku nebo daňového odpočtu.

Při investování je důležité diverzifikovat, tedy rozkládat spravované finanční prostředky do více investičních aktiv. Důchodové portfolio by mělo obsahovat mix různých investic a aktiv. Jejich zastoupení v portfoliu (váha) je zcela individuální a odvíjí se především od vašeho vztahu k riziku a zamýšlené době investice.