Jak se jednotlivé banky staví k žadatelům o hypotéku, kteří využili splátkového moratoria?

Ilustrační foto, Zdroj: Hypo na míru

Krátce po vypuknutí první vlny pandemie koronaviru schválila vláda úvěrové moratorium, které umožnilo odložit splácení úvěrů a hypoték o tři nebo šest měsíců. Banky podle zjištění České bankovní asociace poskytly odklad splátek přibližně 360 000 žadatelů, přičemž o hypotéky šlo ve 26 procentech případů. Úvěrové moratorium skončilo na konci října letošního roku. Tuzemské banky jsou podle vyjádření České národní banky připraveny zodpovědně a na individuální bázi řešit situaci těch svých klientů, kteří se mohou dostat do finančních problémů po ukončení zákonného úvěrového moratoria.

Aktuální situace s odklady splátek v roce 2021?

Pandemie koronaviru a její zdravotní i ekonomické dopady bohužel sužuje Česko i v roce 2021. Aktuální vládní opatření negativně dopadají na celou řadu oborů. „Přestože plošné splátkové moratorium skončilo na konci října 2020, lidé ve finanční tísni mohou opět žádat banky, stavební spořitelny či nebankovní úvěrové společnosti o odklad splátek úvěrů. Banky v těchto případech posuzují každý případ individuálně a snaží se najít nejlepší možné řešení tíživé finanční situace dlužníků. Při využití odkladu splátek je nyní nutné počítat s tím, že dojde k negativnímu záznamu do úvěrových registrů. Odklad splátek tedy negativně ovlivní případné další žádosti o úvěr,“ říká finanční specialistka Veronika Hegrová z Hyponamiru.cz

Jak se staví k žadatelům s odkladem hypotéky jednotlivé banky?

Hyponamiru.cz se zeptalo zástupců jednotlivých bank a stavebních spořitelen, jak přistupují k žádostem o hypotéku, jejichž žadatelé využili úvěrového moratoria a o několik měsíců si odložili splátky sjednaných úvěrů a půjček.

Banky:

Česká spořitelna 

Hypotéka může být poskytnuta až po návratu do běžného splátkového režimu a zaplacení první splátky. Banka musí vědět, že již nejste ve finanční tísni. Equa bank Plošná nutnost úhrady první splátky není u Equa bank nastavena. Jednotlivé žádosti o úvěr prochází pečlivým individuálním posouzením.

Hypoteční banka

Žádosti jsou posuzovány individuálně a záleží na stabilitě příjmu žadatele o úvěr.

Komerční banka

Ke každé žádosti o úvěr přistupuje banka individuálně. Úvěry banka poskytovala i klientům, kteří byli v odkladu splátek.

mBank

Hypotéka může být poskytnuta až po návratu do běžného splátkového režimu a úhradě třetí řádné splátky. Třetí splátku lze doložit výpisem z účtu, kde je platba zaúčtována.

MONETA Money Bank

Banka poskytovala úvěry i lidem, kteří využili vládního moratoria. Jediný rozdíl byl oproti ostatním klientům v tom, že museli prokazovat příjem vždy. Například při zjednodušeném refinancování tedy nebylo možné využít zjednodušené dokládání příjmu formou čestného prohlášení.

Oberbank

Pokud klient využil odkladu splátek, poskytne banka nový úvěr až po první zaplacené splátce.

Raiffeisenbank

Situaci každého klienta posuzuje banka individuálně. Platí však, že musí mít zaplacenou alespoň jednu řádnou splátku úvěru, aby mohl žádat o hypoteční úvěr.

Sberbank

Banka posuzuje žádosti individuálně s ohledem na charakter každého případu. Zároveň je nutné vždy doložit příjem. V individuálních případech si může banka vyžádat dodatečné dokumenty za účelem prověření schopnosti splácet.

UniCredit Bank

Pokud úvěr schvaluje „automat“, což je v 80 procentech případů, tak nejsou stanoveny speciální podmínky. Pokud je úvěr schvalován na centrální úrovni, tak bude banka vyžadovat doložení posledního výpisu s připsanou mzdou. Současně bude případ posuzován obezřetně s ohledem k potížím při splácení během pandemie koronaviru.

Stavební spořitelny:

Českomoravská stavební spořitelna

Není stanovena lhůta, po kterou můžete po ukončení odkladu splátek žádat o nový hypoteční úvěr.

Modrá pyramida

O hypotéku je možná žádat ihned po skončení moratoria. V registrech musí být uvedeno „moratorium ukončeno – obnova splácení“ nebo musí být předložen doklad příslušné instituce, jak se opatření spojená s nouzovým stavem odrazila v jeho situaci.

Raiffeisen stavební spořitelna

Úvěr si lze vzít hned po doložení ukončení odkladu splátek a úhradě první splátky.

Stavební spořitelna České spořitelny

Po ukončení vládního moratoria musí zájemce o hypotéku zaplatit alespoň jednu splátku. Dále již záleží na komplexním posouzení aktuální finanční situace klienta a zhodnocení dalších kritérií rozhodných pro poskytnutí nového úvěrového produktu.