Jak správně na důchodovou rentu?

Tomáš Vaníček, člen představenstva České spořitelna – penzijní společnosti

Podle Tomáše Vaníčka, člena představenstva Česká spořitelna – penzijní
společnosti odpovědného za obchod a marketing, si stále více obyvatel
České republiky uvědomuje, že je potřeba se na budoucnost začít
připravovat s dostatečným předstihem. O tom svědčí podle něj neustále
rostoucí počet klientů penzijních společností. Je přesvědčen, že se tempo
přírůstku ani v nejbližších letech nezpomalí.

Trh penzijního pojištění roste a vy jste lídrem mezi penzijními společnostmi. Jak se daří ČS-PS v letošním roce?

Rok 2021 hodnotím navzdory pandemii doposud jako obchodně velmi úspěšný. Počet našich klientů stále roste a roste i objem jejich prostředků ve všech fondech spravovaných naší společností. V segmentu dětského penzijního spoření jsme se ve druhém kvartále s necelými 29 tisíci dětskými klienty a podílem 32 % stali lídry trhu i v této oblasti. Jako pozitivní hodnotím i skutečnost, že naše strategie zaměřená na mladé klienty, kteří budou spořit delší dobu i po menších částkách, se ukazuje jako správná a setkává se u klientů s pozitivním ohlasem. Námi spravované fondy, zejména vyvážený a dynamický, dosahují velmi zajímavých výnosů. Neustále sledujeme vývoj na finančních trzích, abychom dosáhli co nejvyššího zhodnocení úspor klientů. Naše úsilí potvrdilo i vítězství v soutěži Zlatá koruna, kde jsme získali 1. místo v kategorii Penzijní spoření za rok 2021.

 Měla na penzijko nějaký vliv pandemie?

 Začali lidé více spořit? V době tvrdých lockdownů, zejména v březnu, jsme zaznamenali mírný pokles v počtech nově sjednaných penzijních spoření, který byl ale srovnatelný s každoročním poklesem v době letních dovolených a prázdnin. I přes složité období trvá zájem o náš produkt. Klienti pozitivně vnímají, že je produkt podporován státem (státní příspěvky, daňové výhody). Snažíme se je s výhodami penzijního spoření seznamovat i prostřednictvím edukativních videí, které je možné zhlédnout na webu www.lepsibudoucnost.cz

Co vliv digitalizace? Využívají lidé bankovní identitu při sjednávání penzijního spoření? Těší mě, že jsme první penzijní společností na trhu, která při online sjednání penzijního spoření využívá bankovní identitu, díky které si u nás klienti sjednají penzijní spoření rychleji a snadněji. Těžíme ze skutečnosti, že jsme součást Finanční skupiny ČS a klienti tuto novinku rádi využívají. Ostatně, vyzkoušeli jsme si to už v předstihu, když jsme loni začali používat KYC ověřování totožnosti u těch zájemců o spoření, kteří měli účet v ČS. Po nynějším napojení na bankovní identitu jsme rozšířili výhody s tím spojené na klienty dalších bank. U nás tedy už opravdu není potřeba pořizovat kopie dokladů, cokoli tisknout nebo nosit na poštu, když si klient chce uzavřít penzijní spoření. Navíc jsme nedávno naši webovou aplikaci vylepšili i po stránce designu a sjednání online penzijka je velmi pohodlné.

Jaký vývoj čekáte do konce roku? Plánujete nějaké podzimní novinky?

 Věřím, že i závěr roku 2021 bude stejně úspěšný, jako tomu je doposud, a to i přes nepříznivé zprávy spojené s vývojem pandemie ve světě. Budeme klienty i nadále podporovat v jejich rozhodování a motivovat je k založení penzijního spoření. Na podzim podpoříme naše nejmenší – na každé dětské penzijní spoření sjednané v období září až říjen s minimální úložkou 300 Kč, připíšeme bonus 1000 Kč. Nezahálíme ani v doplňování nových funkcí do internetového a mobilního bankovnictví George. Ve spolupráci s ČS jsme již loni dali klientům možnost měnit si smlouvy přímo přes počítač. Letos jsme jim to samé umožnili i v mobilu. Ovšem velká změna přišla v podobě doplnění přímého sjednávání penzijka do George. Teď už to jde jak přes web, tak přes aplikaci. A dál pracujeme na tom, aby naši klienti mohli své smlouvy spravovat odkudkoli a vždy k tomu měli všechny potřebné informace

Co vaše spolupráce s finančními poradci, i během pandemie? Co nového máte pro ně?

 Naší velkou výhodou při spolupráci s finančními poradci v době pandemie bylo, že jsme se již v minulosti vydali online cestou a vyvinuli jsme Portál pro externí sítě, ve kterém poradci mohou klienta obsloužit kompletně online bez tisku a podpisu, tzn. nejen sjednávat nové smlouvy, ale i poskytovat servis klientům, kteří mají smlouvy u naší penzijní společnosti. Dále v rámci externího prodeje přicházíme od začátku září 2021 s úpravou provizního řádu a nově budeme vyplácet provizi za navýšení úložky klienta nebo zaměstnavatele při převodu z PPSP na DPS.

Zajímá mne váš pohled na budoucnost penzijka…

 Podle mého názoru si stále více obyvatel České republiky uvědomuje, že je potřeba se na budoucnost začít připravovat s dostatečným předstihem. O tom svědčí neustále rostoucí počet klientů penzijních společností. Jsem přesvědčen, že se tempo přírůstku ani v nejbližších letech nezpomalí. Osobně však jako velký problém vnímám to, že měsíční příspěvky klientů, a tím i v budoucnu naspořená suma, jsou ve velké většiny klientů stále velmi nízké. Uvítal bych proto vyšší motivaci ze strany státu směrem ke klientům a popřípadě i k zaměstnavatelům. Vždyť výše státního příspěvku se nezměnila již dlouhé roky. Je potřeba konečně nalézt dlouhodobý konsenzus politické reprezentace našeho státu nad podobou důchodového zajištění. Jakkoli je to složitý úkol, tak budoucí vládě ani nic jiného nezbývá. A jsem přesvědčen, že penzijní spoření v tom bude hrát klíčovou roli.

Co radíte klientům, jak by se měli připravovat na důchod a jak správně na důchodovou rentu?

Především bych radil nespoléhat se pouze na stát a státem přiznaný budoucí důchod. Je důležité si uvědomit, že odkládání peněz mimo státní systém, v tomto případě do penzijního spoření, je více než nutné, nelze nechat své vlastní zabezpečení v seniorském věku napospas osudu. Již několik stovek měsíčně, které si klient bude ukládat několik desítek let, mu ke státnímu důchodu může velmi ulehčit život. Je to jednoduché: čím dřív člověk začne, tím víc si naspoří, a tím lépe se bude mít v penzi. Zjišťujeme, že klienti si tuto potřebu, zajistit se na penzi vlastními prostředky, uvědomují a zejména klienti v mladším věku jsou ochotni odkládat si část svého výdělku na penzi již po nástupu do prvního zaměstnání. Výjimkou není už ani penzijní spoření sjednané dětem, což napovídá, že už i rodiče myslí na budoucnost svých dětí tím, že jim pravidelně spoří. Důležitá je a bude i zvolená strategie spoření – zhodnocení prostředků v jednotlivých fondech se poměrně zásadně odlišuje a pro klienty mladšího věku je sázka na dynamické fondy, dle mého názoru, jednoznačně tou správnou volbou.