Jak to teda je?

GSFT otevírá kampaní základní témata finanční gramotnosti a propojuje generace

Generační konflikt, vzájemné neporozumění a rozdělení na „boomery“ a „zoomery“ – to je v posledních letech jedno z hlavních témat veřejného prostoru. Jde ale z velké části o uměle vyhrocený problém. „Každá generace je jiná. A to je dobře. Že jsme každý jiný přeci znamená, že se můžeme vzájemně obohatit a něco nového se od sebe naučit. Právě na tom staví naše nová vzdělávací kampaň s názvem „Jak to teda je?“ na podporu finanční gramotnosti mezi generací Z a seniory,“ popisuje výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Edukační kampaň Garanční systém připravil z toho důvodu, že vedle zajištění výplaty náhrad vkladů v případě pádu finanční instituce je jeho úkolem také podpora finanční gramotnosti. Finančně gramotní lidé totiž s menší pravděpodobností uvěří dezinformacím týkajících se financí, které mohou představovat potenciální ohrožení stability finančního trhu.

Vodítko ve složitém světě financí

Název kampaně „Jak to teda je“ odkazuje na to, že je ve veřejném prostoru spousta rad a informací týkajících se financí, které si často protiřečí. Zorientovat se v nich může být problém pro seniory, stejně tak jako pro mladé. „Chceme jim dát vodítko a zároveň předat ty nejdůležitější informace – jako hlavní tu, že jejich vklady v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách jsou ze zákona pojištěné díky Garančnímu systému finančního trhu, a proto se o ně nemusí obávat,“ uvádí Renáta Kadlecová.

Garanční systém na seniory i mladé cílí svou komunikací dlouhodobě. Senioři jsou totiž jednou ze skupin nejvíce ohrožených dezinformacemi a tzv. šmejdskými praktikami v oblasti financí. Ve veřejném prostoru pak narážejí na přehršel informací, ve kterých se složitě orientují. To sice nevadí mladým, kterým se nabízí široká škála různých možností, jak naložit s čerstvě vydělanými penězi. Často jim ale chybí zkušenosti.

Stereotypy a drobná nadsázka

V sedmi krátkých videích, která budou od léta cílovým skupinám distribuována v online prostoru, vystupuje babička Vlasta a vnuk Vašek, kteří společně řeší základní finanční otázky: spoření, investice, hoaxy o pádech bank nebo třeba podezřele výhodné nabídky. S drobnou nadsázkou přitom představují své generační stereotypy. „Babička Vlasta se moc

neorientuje v online prostoru a je s penězi až na nějaké výjimky opatrná. Na druhou stranu vnuk Vašek, který se právě připravuje na maturitu, by nejraději vše investoval do krypta a o tom, že jsou jeho peníze v bance automaticky pojištěné, vůbec netuší. Vzájemně se ale díky těmto generačním rozdílům perfektně doplňují a mají se od sebe co naučit,“ vysvětluje Renáta Kadlecová. Videa doplní obsahová microsite www.jaktotedaje.cz, obsah z kampaně se také objeví v klasických i online médiích.