Jaké d(ost)áváte kapesné?

To, které děti dostávají, rostlo letos rychleji než inflace. Z průzkumu Banky CREDITAS vyplývá, že existují výrazné rozdíly ve výši kapesného podle věku i účelu. Nejmladší školou povinné děti do 11 let dostávají měsíčně téměř 350 korun, děti na druhém stupni přes 500 korun a středoškoláci už přes 1050 korun. Meziročně rostlo kapesné dětem o zhruba desetinu. Nejvíc rostlo u středoškoláků, kteří si z kapesného někdy sami hradí i další výdaje, jako jsou třeba obědy nebo jízdné, těm vzrostlo o 36 %. Jedno mají ovšem školáci a studenti společné bez ohledu na věk – utrácejí především za občerstvení a pochutiny.