Jaké pojištění sjednat pro děti?

Ilustrační snímek, zdroj: pixabay.com

Prázdniny skončily a děti se vrací do školy. Letos po hodně dlouhé době, protože COVID-19 znemožnil kolektivní vzdělávání už na jaře. Nástup školní docházky bývá často příležitostí i k zamyšlení nad správným pojištěním pro děti a mládež. UNIQA Pojišťovna nabízí pomoc prostřednictvím několika doporučení.

Kdy dítě pojistit?

Někteří poradci číhají na novopečené maminky doslova už v porodnici. Jakmile se ale stanete rodiči, měli byste myslet spíše na pojištění své vlastní. Vaše odpovědnost výrazně roste. Myslete na to, aby vaše dítko bylo zabezpečeno i v situacích, kdy vás postihne úraz, vážnější onemocnění apod. Je jistě vaším přáním poskytnout mu co nejlepší zázemí, a touto cestou mu jistotu dopřejete.

S nástupem do školy by děcko mělo mít i vlastní pojištění pro své „karamboly“, k nimž už může dojít mimo domov v době, kdy není „pod křídly“ mámy a táty.

Proti čemu děti chránit?

Především pro případ vážného úrazu s dlouhodobými nebo trvalými následky. V dnešní době lze děti chránit i před některými vážnými nemocemi, které se ve věkové populaci vyskytují relativně často a mají zásadní a dlouhodobější vliv na kvalitu života.

K tomu lze zvážit i denní dávky za pobyt v nemocnici – to jsou v případě pojistné události peníze navíc, s nimiž můžete své ratolesti zpříjemnit neradostné období stonání. Třeba tím, že mu zaplatíte nějaký nadstandard nebo že s ním díky tomu můžete v nemocnici trávit více času (příspěvek na dopravu, ubytování v místě hospitalizace apod.). Už zbytnější součástí pojištění je denní odškodné za dobu léčení úrazu – jde spíše o formu „bolestného“ pro dítě.

Jaké pojistné částky nastavit?

Zde musíme zvážit zejména případ velmi závažného poúrazového zdravotního handicapu. Přičemž má smysl přemýšlet i o dlouhodobém horizontu takové zátěže. Doporučujeme částky alespoň v řádu půl milionu a více. Řád statisíců by měl být dodržen i pro pojištění proti závažným onemocněním. Rozhodnete-li se pojistit denní dávky za dobu hospitalizace, doporučujeme částku v řádu několika stokorun.

Chcete-li na něčem ušetřit, pak v první řadě omezte denní odškodné za dobu léčení úrazu, případně i denní dávky za hospitalizaci. Obě tato plnění jsou spíše nadstandardní a zbytná.

Jak a kdy pojištění dítěte upravit podle aktuálního věku a aktivit?

Rizika dělíme na závažná s dlouhodobým nebo trvalým dopadem (těžký úraz), dále dlouhodobější s přechodným odpadem (závažná onemocnění) a ta méně významná s krátkodobým dopadem (hospitalizace, léčení běžného úrazu). Ta nejzávažnější rizika by měla být pojištěna po celou dobu dětství a dospívání s dostatečně vysokými pojistnými částkami. Ostatní lze průběžně upravovat v závislosti na věku, zaměření, životních etapách a aktivitách. Je zřejmé, že čím je dítě aktivnější, samostatnější a „zvědavější“ v objevování a testování různých činností, tím „silnější“ by pojištění mělo být.

Od věku cca osmi let je užitečné též pojištění odpovědnosti dítěte. To může být zahrnuto buď v pojištění společné domácnosti, v níž děcko žije, anebo ho sjednat i extra. Doporučujeme pojistné částky nad milion korun, protože nároky za způsobenou škodu nebo újmu na zdraví v minulých letech skokově vzrostly.

Kdy překlopit dětské pojištění do dospělého?

Zpravidla to určují pojistné podmínky, kde je uveden „výstupní“ věk. V UNIQA je to okamžik, kdy se potomek přestane soustavně připravovat na budoucí povolání a zahájí výdělečnou činnost, nejpozději však s dovršením 26 let věku.

Má vůbec dětská pojistka smysl, když máme rodinné pojištění?

V rámci rodinného pojištění lze naprosto spolehlivě pokrýt rizika dětí. Máte-li aktuální společné pojištění s dostatečným krytím pro všechny fatální události v rodině, není extra dětské pojištění třeba.

Samostatná pojištění po Vaše děti mají smysl zejména po právní a morální stránce – prostředky z něj jsou vymezeny poměrně přesně a jsou vázány na daný účel. Umožňují tak potomkům určitou nezávislost na aktuální situaci v rodině.

Má být zhodnocování rezervních prostředků součástí pojištění?

Nikoli nezbytně. Zde je to zcela na rozhodnutí osoby, která ve prospěch dítěte pojištění sjednává. Akumulace prostředků jako taková má samozřejmě smysl vždy, nicméně možností, jak to uskutečňovat, je mnoho. Spořící složka dětského pojištění poskytuje do budoucna dítěti určitou částku na samostatný start do života nebo na studium. Navíc jde opět o prostředky oddělené od ostatních členů rodiny, tedy bez ohledu na aktuální konstelaci vzájemných vztahů. V UNIQA je častým případem, že pojištění se složkou zhodnocení pravidelně vkládaných částek uzavírají pro svá vnoučata prarodiče.

Jaké další výhody dětská pojištění nabízí?

UNIQA nabízí ve svém programu pro děti a mládež MOTÝLEK speciální bonus pro jedničkáře – finanční prémii za samé jedničky na vysvědčení pro žáky základních a středních škol. Jedinečná je i renta v případě velmi těžkých trvalých následků úrazu a bezmocnosti do 18 let věku. Jde o překlenutí období, kdy stát takto postiženým neposkytuje invalidní důchod, protože ten se vyplácí až od okamžiku plnoletosti.

… a jedno aktuální doporučení nakonec:

V současné době permanentně hrozící karantény se může rodičům hodit i pojištění ošetřovného u dětí do 18 let, je-li diagnóza doložena od ošetřujícího lékaře na příslušném tiskopisu. Vztahuje se mimo jiné i na dobu onemocnění a na dobu podezření z onemocnění koronavirem, nikoli však na preventivní karanténu. Horní hranicí doby, po kterou lze za ošetřování dítěte z pojištění čerpat plnění, je 90 dnů. Pojistné plnění se poskytuje až po uplynutí karenční lhůty 9 dnů, je-li ve smlouvě sjednána.