Jan Janský na pamětní minci ČNB

PSM ke 100. výročí úmrtí Jana Janského. Zdroj: ČNB

Česká národní banka vydává pamětní stříbrnou dvousetkorunu k připomenutí 100 let od úmrtí Jana Janského, objevitele čtyř základních krevních skupin. Mince, která je první pamětní dvousetkorunou z nového pětiletého emisního plánu ČNB, bude v prodeji od středy 8. září 2021.

Jan Janský se narodil roku 1873 v Praze, kde také v roce 1898 dokončil studia medicíny. Ačkoli byla jeho specializací psychiatrie, největší přínos pro medicínský obor z dnešního pohledu znamenalo jeho bádání v oblasti hematologie. Na počátku 20. století zkoumal spojitost mezi duševním zdravím lidí a shlukováním jejich krve, k čemuž ho přiměla tehdejší vysoká míra neúspěšných pokusů o transfuzi krve. Při svém výzkumu narazil na rozdílnost ve srážlivosti krvinek bez ohledu na psychický stav jedince a na tomto základě popsal v roce 1907 čtyři krevní skupiny dnes známé pod označením A, B, AB a 0. Skupina AB, Janským označená římskou číslicí IV, přitom v té době byla průlomovým objevem. Jan Janský byl také propagátorem dárcovství krve, Český červený kříž na jeho počest dodnes věrným dárcům uděluje plaketu nazvanou právě jeho jménem. Jan Janský zemřel 8. září 1921 v mladém věku 48 let na následky anginy pectoris.

Pamětní dvousetkoruna, vyražená ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi, má průměr 31 mm a hmotnost 13 g. Vydána je ve dvojím provedení – v běžném (standard) a špičkovém (proof). V běžné kvalitě s vroubkovanou hranou je emitováno 5 600 kusů, dalších 10 700 kusů je vyraženo ve špičkové kvalitě, která se vyznačuje vysoce leštěným mincovním polem, matovaným reliéfem a hladkou hranou s vlysem.

Návrh mince společně vytvořili Asamat Baltaev a Jiří Hanuš, razila ji Česká mincovna, a. s., v Jablonci nad Nisou.

Lícní strana mince navržená Jiřím Hanušem nese současné označení čtyř krevních skupin zobrazených v kapce krve. Na rubové straně mince z dílny Asamata Baltaeva je kompozice portrétu Jana Janského a nápisu v podobě římského čísla IV.

Mince připomínající Jana Janského je první pamětní dvousetkorunou z nového emisního plánu na období 2021–2025. Ještě v září ČNB vydá druhou minci v pořadí, věnovanou 150. výročí narození významného českého malíře Františka Kupky. Příznivci numizmatiky se letos dočkají také třetí stříbrné dvousetkoruny, připravované k příležitosti říjnového 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského.

Nominální hodnota mince 200 Kč není totožná s prodejní cenou. Ta je vyšší a zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH. Minci lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů.