Je třeba uvažovat dlouhodobě a nechtít pobít inflaci za každou cenu a ihned

Pavel Hoffman, z investiční společnosti AVANT, komentuje v krátkém rozhovoru vývoj na trhu fondů kvalifikovaných investorů (FKI). Mluví také o tom, jaká jsou jeho očekávání do budoucna a co by poradil investorům a zájemcům o investice do FKI.

Jak hodnotíte dosavadní vývoj na trhu a zájem investorů využívat FKI v jejich portfoliu?

Ekonomické prostředí hrozící stagflace je pro investice velmi těžké. Mnoho aktiv již nevykazuje stabilně růstovou trajektorii, přišlo o doping nízkých nebo dokonce záporných úrokových sazeb a často kleslo na hodnotě. Kombinace války na Ukrajině, růstu úrokových sazeb a vysoké a stále rostoucí inflace představují pro investory nové prostředí, na které se potřebují adaptovat. Logicky tak na jedné straně inflace motivuje k investování s cílem zvýšení výnosů, ale na druhou nejasné prostředí, chmury ohledně budoucího vývoje a zvýšené náklady domácností vedou k ochlazení zájmu o investice, resp. ke změně zájmu a priorit. Přesto při pohledu na prodeje fondů z našeho portfolia AVANT za první pololetí vidíme zájem o investice jako silný, a to i v porovnání s výborným rokem 2021.

Zájem vidíme o různorodá podkladová aktiva, kde investoři hledají výnos a ochranu před inflací – např. akcie, private equity – ale tradičně nejsilnější zájem naši investoři dlouhodobě mají o realitní sektor. Nově, díky růstu reposazby ze strany ČNB, vidíme jako obnovenou příležitost dluhopisové investice.

Jak se bude podle vás vyvíjet situace do konce roku? Budou investoři držet finanční prostředky a čekat nebo budou aktivně hledat příležitosti pro zhodnocení a minimalizovat ztráty z inflace?

Ochlazení silné poptávky by mě nepřekvapilo. Především však záleží na dalším vývoji války a globální makroekonomické situace, případně na stále se o svá „práva“ hlásícím covidu či jiných tržních či netržních šokách, na které současná doba vůbec není skoupá. Trhy jsou proto velmi nervózní a silně reagují na nové zprávy, nyní spíše silněji na zprávy negativní.

Jednání investorů bude také velmi záležet na osobní situaci každého jednotlivce, jak pociťují dopady inflace, růstu cen za vytápění, zdražení hypotéky, jakou mají rezervu apod. Tito investoři mohou omezit nové investice či vybírat stávající.

Cílová skupina investorů do FKI je spíše bohatší část populace, pro kterou jsou dopady inflace spíše motivací k investování než existenční hrozbou. Navíc to bývají investoři, kteří již investují delší dobu, a tak profitovali po několik posledních let z výnosu z investic vysoko nad inflací, která prakticky neexistovala, a díky tomuto polštáři jsou tak nyní v jiné situaci než ti, kteří se „vzbudili“ chtějí inflaci teprve začít řešit.

Je potřeba si totiž uvědomit, že musíme uvažovat dlouhodobě a nechtít pobít inflaci za každou cenu a v každém okamžiku, protože to je pro období jejího rychlého růstu za současného zpomalování ekonomik velmi těžké a rizikové. Nemovitosti, investice do akcií a investice do firem apod. fungují jako pojistka proti inflaci, ale za delší období, a ne nutně v každé krátkodobé periodě. Proto není špatné ani rozhodnutí nějakou dobu zůstat na penězích, nekoupit něco bezhlavě za jakoukoli cenu, ale čekat na dobrou příležitost, kterou současná situace přináší a bude dále přinášet, ať již to jsou vyklesané akcie nebo dluhopisy, nákup „distressed“ nemovitosti či jiného aktiva. Výhodou FKI je, že se mnoho z nich na takováto „distressed“ aktiva zaměřuje a nyní pro ně nastává doba zajímavých příležitostí.

Co byste poradil investorům a zájemcům o investice do FKI?

Investorům bych nyní radil držet se stále platných zásad, tedy diverzifikovat do různých fondů různých typů aktiv, kombinovat investice konzervativnější i rizikovější a krátkodobější i dlouhodobější, s garancí i bez. Znovu se zajímat o státní i korporátní dluhopisy, investovat do prověřených věcí s prověřenými protistranami, rozumět podstupovaným rizikům, nákupy rozložit do delší časové periody, nenechat se odradit od investic současnými negativními informacemi a tržním prostředím. Ale na druhou stranu se nenechat vyprovokovat k bezhlavé reakci na aktuální inflaci a nelitovat, že část peněz zůstane na účtu, ať již dočasně či jako potřebná trvalá rezerva.

Pavel Hoffman, místopředseda představenstva a investiční ředitel AVANT investiční společnosti

Má 25letou praxi ve finančních institucích, a to zejména v oblasti investičních společností a bankovnictví. Více než 18 let své profesní kariéry působil v Amundi Czech Republic, kde jako místopředseda představenstva a náměstek ředitele řídil mj. úseky marketingu, podpory prodeje, vývoje nových produktů a služby transfer agent. V rámci rozvoje produktů zodpovídal za oblast fondů kvalifikovaných investorů investujících do komerčních nemovitostí a private equity fondů. Poté řídil útvar Wealth Management Solutions Privátního bankovnictví Komerční banky. Od roku 2020 z pozice investičního ředitele AVANT IS zodpovídá za investiční činnost a správu majetku investičních fondů.