Je v Česku málo bytů?

Loňské sčítání lidu Českého statistického úřadu ukázalo, že v celé zemi je z celkových 5,23 milionu 860 tisíc (19 %) neobydlených bytů, z toho 94 000 v Praze a 120 000 ve Středočeském kraji.

Kolik je prázdných záměrně a do kolika se jen nepodařilo najít nájemce, však ze statistiky neplyne. V loňském roce uváděli developeři a realitní kanceláře, že v Praze tak investoři koupí až čtvrtinu nových bytů.