Jiří Rusnok radí představenstvu Allianz

Jiří Rusnok se s platností od 1. února 2023 stane poradcem představenstva Allianz pojišťovny.

Jiří Rusnok bude ve své pozici poradce poskytovat představenstvu Allianz pojišťovny odborná stanoviska a konzultace ke strategickým tématům, bude také analyzovat ekonomické a regulatorní prostředí, reprezentovat společnost na odborných grémiích a konferencích a zajišťovat poradenství a oponenturu u klíčových projektů.  

„Jsem velmi rád, že v našem týmu přivítáme tak zkušeného a respektovaného odborníka. Předjímat rizika, včetně makroekonomických, a pracovat s nimi v produktových i investičních strategiích, je jednou z klíčových expertíz naší pojišťovny, která tak bude ještě významně posílena,“ říká Dušan Quis, předseda představenstva Allianz pojišťovny.  

Před svým působením v bankovní radě České národní banky zastával Jiří Rusnok řadu významných postů ve vládě České republiky – jako její předseda a rovněž jako ministr financí či ministr průmyslu a obchodu.  

Mnoho let pracoval ve vedení pojišťovací části pobočky finanční skupiny ING pro Česko a Slovensko (nyní NN). V letech 2006–2013 vykonával pozici předsedy představenstva a generálního ředitele ING PF, a.s. 

Stál v čele Asociace penzijních fondů České republiky a byl rovněž členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).