Kde je ta nezaměstnanost?

Waiting in the queue for job interview

Míra nezaměstnanosti v Česku poklesla v únoru na 3,5 %, navíc dokonce počet neobsazených pracovních míst zdolal nová maxima: necelých 364 tisíc pracovníků.

Částečně k poklesu z lednových 3,6 % pomohla trhu práce lehčí únorová zima, současně také pravděpodobně pokračující rozjezd průmyslové výroby. Ale ten se ve světle ruské invaze, dražších energií a hůře dostupných vstupů pravděpodobně opět bude potýkat s novými problémy.

Takto razantní nárůst nových pracovních míst je na začátku roku velmi neobvyklý a svědčí o velmi utaženém pracovním trhu. Pandemie již nepředstavuje pro většinu odvětví domácí ekonomiky výraznější problém. Ovšem vyšší inflace bude mít negativní dopad na spotřebu domácností a na ochlazení spotřebitelské poptávky a tím pádem i na tvorbu nových pracovních míst. Pro některé, především menší podniky, tak může být problematické přenést další růst nákladů na odběratele či koncového zákazníka. Podniky ve stavebnictví či zpracovatelském průmyslu mohou mít pro změnu ještě větší problémy s nedostatkem zaměstnanců a dodávkou materiálu.