Kooperativa, ČPP a ERV se vrací na výsluní v anketě Pojišťovna roku 2021

Po covidovém odkladu z loňského prosince konečně známe vítěze 21. ročníku odborné ankety Pojišťovna roku, založené a organizované Asociací českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem oPojištění.cz. Dá se říci, že anketu ovládla skupina VIG: Kooperativa získala dvě zlaté(v kategorii Pojištění průmyslu a podnikatelů a v kategorii Životní pojištění) a dvě stříbrné (Pojištění občanů a Autopojištění, zatímco ČPP z téže skupiny je v čele kategorie Pojištění občanů a Autopojištění, a na druhé pozici v kategorii Pojištění průmyslu a podnikatelů a v Životním pojištění. Pomyslný bronz ve všech čtyřech kategoriích bere Generali Česká pojišťovna. V samostatné kategorii Specializované pojištění se na 1. místo vrací rekordman ankety, pojišťovna ERV (z vítězství se může těšit již potřinácté).

Pojišťovna roku, nejstarší B2B anketa na pojistném trhu, přináší odbornou alternativu ke spotřebitelským soutěžím v oboru. Makléři jako profesionálové v pojištění a expertní poradci svých klientů v ní porovnávají nejen parametry nabízených produktů, ale hlavně skutečnou úroveň servisu jednotlivých pojistitelů tak, jak se s ní měli možnost každodenně setkávat v průběhu uplynulého roku.

Do hlasování o výkonech pojišťoven se mohli zapojit všichni samostatní zprostředkovatelé a jejich zaměstnanci, kteří působí jako pojišťovací makléři, případně agenti (ti v kategoriích Životní pojištění a Pojištění občanů). Hodnotí se on-line na stránkách www.pojistovnaroku.cz, kde jsou také k dispozici jak informace o historii ankety a výsledcích předešlých ročníků, tak bohatá fotogalerie.

vysledky

Předseda AČPM Ivan Špirakus, jenž stál u zrodu celé ankety v roce 2000, komentuje její 21. ročník takto: „Ve výsledcích se neprojevily žádné dramatické změny – to svědčí o stabilitě trhu i o kvalitě pracovních vztahů makléřů s pojišťovnami. Rozhodně se ale domnívám, že v hodnocení se odrazily zkušenosti makléřů z krizových situací, spojených jak s covidovou pandemií, tak například s následky tornáda na Moravě.

Rád bych ale podtrhl, že v kategorii Pojištění průmyslu a podnikatelů se do TOP 5 probojovala pojišťovna Colonnade Insurance, navazující na dlouhodobě silnou pozici AIG pojišťovny a fungující prakticky výhradně prostřednictvím pojišťovacích makléřů. Její posun vzhůru je bezpochyby výsledkem pečlivé koncepční spolupráce s makléři v celém týmu pojišťovny a jistě souvisí i s osobním nasazením country managera Dominika Štrose. Totéž platí o ČSOB Pojišťovně (4. místo v téže kategorii), jež se v TOP 5 objevila naposledy v ročníku 2005. Podle mého názoru dlouhodobá a systematická práce úseků makléřských služeb v jednotlivých pojišťovnách, včetně zavádění moderní on-line podpory a poskytování odborných školení, přináší ve výsledcích ankety zasloužené ovoce,“ uzavírá Ivan Špirakus.

V souladu s tradicí organizátoři rovněž udělili titul Osobnost pojistného trhu za vynikající a mimořádný přínos rozvoji českého pojišťovnictví. K laureátům z předešlých ročníků se letos připojil Martin Diviš, dlouholetý generální ředitel Kooperativa pojišťovny a prezident České asociacepojišťoven.

Již desátým rokem také v rámci ankety pokračuje hodnocení makléřů sdružených v AČPM členskými pojišťovnami ČAP pod názvem Pojišťovací makléř roku. Mezi hlavní kritéria posuzování makléřských výkonů patří např. kvalita podkladů dodávaných pojišťovně, úroveň komunikace makléř – pojišťovna a makléř – klient či správa pojištění. Pojišťovacím makléřem roku 2021 se stala společnost RESPECT, jeden ze zakládajících členů AČPM.

Galavečeru předcházelo již tradiční Makléřské odpoledne jako neformální pracovně-společenské setkání členů AČPM se zástupci partnerů ankety a pracovníky úseků makléřských služeb partnerských pojišťoven.

Osobnost pojistného trhu

Ing. Martin Diviš, MBA

Je absolventem Západočeské univerzity se zaměřením na management a marketing a Prague International Business School. V roce 1995 začal pracovat v pojišťovně Kooperativa jako její tiskový mluvčí. Od roku 2001 byl ředitelem Odboru marketingu a vývoje produktů. V roce 2006 byl jmenován náměstkem generálního ředitele a členem představenstva se zodpovědností za pojištění vozidel, marketing, vývoj produktů, spolupráci s asistenčními službami a strategickou spolupráci s Finanční skupinou ČS. V roce 2008 se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem Kooperativa pojišťovny. Od roku 2008 působil jako předseda správní rady České kanceláře pojistitelů a viceprezident České asociace pojišťoven. V roce 2013 byl zvolen prezidentem ČAP a tuto funkci zastává doposud. Martin Diviš je zároveň členem vedení koncernu Vienna Insurance Group, předsedou dozorčí rady ČPP a stojí v čele skupiny VIG ČR.

* * *

Osobní záštitu 21. ročníku ankety poskytl viceguvernér České národní banky Tomáš Nidetzký.

Uspořádání ankety Pojišťovna roku 2021 podpořili tito významní partneři:

Generální partner: KPMG Česká republika

Partneři: CONTIN, Creasoft, Sdružení Czech Top100

Generální mediální partner: OPojištění.cz

Mediální partneři: Bankovnictví, Pojistný obzor, PROFI Poradenství & Finance

* * *

Stručně o AČPM:

Asociace českých pojišťovacích makléřů byla založena v roce 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem. V lednu 2005 došlo ke sloučení s Komorou pojišťovacích makléřů. Cílem AČPM je podpora profesních zájmů a zvyšování profesionální i společenské prestiže povolání pojišťovacího makléře. Asociace se podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdělávání makléřů, publicitu a navazuje mezinárodní kontakty. Od r. 1998 je aktivním členem Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR) se sídlem v Bruselu. V současné době AČPM sdružuje 78 makléřských firem, které realizují téměř 3/4 všech makléřských obchodů v ČR.

Malý průvodce profesí pojišťovacího makléře:

  • vždy pracuje jako zástupce klienta 
  • uzavírá s klientem smlouvu o odborné činnosti
  • věnuje se především pojištění firem a podnikatelů
  • poskytuje poradenství v řízení rizik a konstrukci pojistné ochrany
  • jménem klienta oslovuje pojišťovny se žádostí o nabídku (výběrové řízení)
  • odborně vyjednává za klienta s pojišťovnou o cenách a podmínkách
  • na straně klienta spolupracuje při likvidaci pojistných událostí
  • má výrazně vyšší odpovědnost za svoji činnost a poskytované rady než pojišťovací agent
  • podle nového zákona o distribucí pojištění (170/2018 Sb.) má nejvyšší stupeň odbornosti.