Koronavirus navýšil počet vozidel se značkou v depozitu

Ilustrační snímek, zdroj: pixabay.com

Dosud nikdy nezveřejněná data z centrálního registru vozidel přinesla informace o počtu vozidel, jejichž registrační značky dali majitelé do tzv. depozitu. V září tohoto roku se jednalo o téměř 386 tisíc vozidel, ukázala analýza Pillow pojišťovny.

Vyřazení vozidla aneb depozit

Vyřazení vozidla (označované také jako depozit nebo dočasné vyřazení) je možnost vlastníka vozidla na dobu max. 12 měsíců odevzdat registrační značky a vyhnout se tak povinnosti platit povinné ručení. Jak moc využívají tuto možnost majitelé vozidel ukazuje následující tabulka s počty k září 2020.

Koronavirus nejvíce zasáhl provozovatele autobusů

Hodnoty vyřazených vozidel k datům v minulosti nejsou k dispozici. Na základě dat z centrálního registru vozidel lze alespoň dopočítat změny jejich počtu. Protože část majitelů využívá depozit u sezóně používaných vozidel, porovnali jsme dvě období, jedno v roce 2019 a druhé v roce 2020 již zasažené epidemií. Výsledky odpovídají očekávání.

Auta_02

Pro každou z uvedených kategorií platí, že oproti předchozímu roku se buď počet vozidel v depozitu na léto snížil méně než o rok dříve nebo počet vozidel se značkou v depozitu ještě více narostl. Tabulka také ukazuje velký dopad pandemie na provozovatele autobusové dopravy. Místo poklesu počtu autobusů se značkou v depozitu jako v minulém roce došlo k jejich výraznému nárůstu.

Depozit, sezónní, nebo podle kilometrů?

Jediným praktickým důvodem pro (dočasné) vyřazení z registru je úspora na povinném ručení. Za dočasné vyřazení se platí správní poplatek 200 Kč a vše je třeba vyřídit osobně. S tím je spojena časová investice majitele na vložení značek do depozita také na jeho ukončení. Vložením značky do depozita nesmí být vozidlo provozováno, musí být umístěno mimo veřejnou komunikaci a nesmí z něj být odstraňovány podstatné součásti.

I proto část majitelů sezóně provozovaných vozidel místo depozitu volí tzv. sezónní pojištění. V takovém případě musí majitel přesně stanovit měsíce, kdy s vozidlem nebude jezdit nebo tyto měsíce jsou pevně stanoveny pojišťovnou, např. od listopadu do března. „Pokud by v zakázaných měsících vozidlo někomu způsobilo škodu, bude ji muset viník zaplatit buď celou, nebo její větší část. Může se tak jednat i o stovky tisíc korun, v případě újmy na zdraví pak o milióny,“ varuje Martin Podávka, spoluzakladatel Pillow pojišťovny.

Nejbezpečnějším způsobem, který odstraňuje nevýhody depozitu i sezónního povinného ručení, je pojištění s cenou dle ujetých kilometrů. Cena je zvýhodněna jako u sezónního pojištění, zároveň lze vozidlo používat během celého roku, neexistují měsíce se spoluúčastí. „Pillow pojišťovna jako jediná nabízí pojištění dle kilometrů nejen pro osobní vozidla, ale také pro motorky, nákladní automobily a i autobusy,“ upozorňuje Jakub Strnad, vizionář, zakladatel a ředitel Pillow pojišťovny.