Leasing podnikání pomáhá

Společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci poskytly v roce 2023 podnikatelům a spotřebitelům financování v celkovém objemu 189 miliard korun. Meziročně se jedná téměř o 13% růst. Rok 2023 byl nejúspěšnějším rokem od finanční krize v roce 2008. Financování silničních dopravních prostředků se podílelo zhruba polovinou z celkového objemu financování (91 miliard korun) s růstem 22 %.