Lepší první kvartál

Česká ekonomika letos v prvním čtvrtletí stoupla meziročně podle zpřesněného odhadu o 4,8 %. Podle ČSÚ mezičtvrtletní růst HDP činil 0,9 %. V prvním čtvrtletí loňského roku, které bylo negativně ovlivněno pandemií nemoci covid-19, naopak výkon ekonomiky meziročně klesl.

K posílení výkonu ekonomiky proti loňsku přispěly podle statistiků hlavně výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého kapitálu. Naopak negativní vliv měla na vývoj HDP zahraniční poptávka.

Výdaje na konečnou spotřebu meziročně vzrostly o 6,2 %, z toho výdaje na spotřebu domácností stouply o 8,5 %. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí se zvýšily o 2 %. Mezičtvrtletně se však výdaje domácností snížily o 1 %. Klesly hlavně u nákupu předmětů dlouhodobé spotřeby.