Majetek ve fondech je na historickém maximu

Blue money business graph finance chart diagram on economy 3d coin background with growth financial data concept or investment market profit bar and success market stock technology currency report.

Majetek ve fondech přesáhl 1,2 bilionu korun, ukazují nedávné statistiky Asociace pro kapitálový trh v České republice (AKAT). Ke konci června 2023 dosáhl celkový objem majetku svěřeného správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí impozantní částky 2,106 bilionu korun. Tento objem vzrostl během druhého čtvrtletí o 77 miliard korun, což představuje zvýšení o 3,8 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím.

Martin Řezáč_AKAT ČR
Martin Řezáč, předseda AKAT ČR

V rámci této statistiky majetek ve fondech kolektivního investování narostl za poslední tři měsíce o 46 miliard korun. Na tomto růstu se podílelo jak zhodnocení již zainvestovaných prostředků, tak i příliv nových investic. Zvláštní pozornost si zaslouží nárůst fondů dluhopisových o 26 miliard korun, následovaných fondy akciovými s nárůstem 12 miliard korun. Smíšené fondy a fondy peněžního trhu zaznamenaly nárůst o čtyři miliardy korun, a fondy nemovitostního trhu narostly o 700 milionů korun. Naopak fondy strukturované zaznamenaly mezikvartální pokles o 300 milionů.

Pozitivní nálada na kapitálových trzích pokračovala i v druhém čtvrtletí, kdy rostly jak ceny akcií, tak i dluhopisů. Se stabilizací inflace ve světě – a v domácím prostředí již dokonce s poklesem tempa růstu spotřebitelských cen – se všeobecný optimismus projevil v dobrém zhodnocení investic a také v pokračujícím přílivu nových prostředků do podílových fondů. Rok 2023 tak zatím pro investory vypadá velmi nadějně.

Pokračujícím trendem je další nárůst objemu majetku zainvestovaného ve fondech kvalifikovaných investorů, který dosáhl 420 miliard korun, což představuje čtvrtletní nárůst o 27 miliard korun (6,7 %). Investice ve fondech, ať už se jedná o fondy kvalifikovaných investorů, nebo kolektivního investování, tak již nyní dosahují celkové výše 1,2 bilionu korun.

Asociace vkládá velké naděje do připravovaného Dlouhodobého investičního účtu (tzv. DIP), který by měl přispět k větší angažovanosti domácností při spoření na důchod a k tolik potřebnému dalšímu rozvoji kapitálového trhu a kolektivního investování v domácím prostředí. Pevně doufáme, že při jeho schvalování ve sněmovně převáží pragmatický přístup a konečně vznikne flexibilnější alternativa ke stávajícímu 3. penzijnímu pilíři.

Martin Řezáč, předseda AKAT ČR