Máte hypotéku za svobodna? Jak s ní naložit po svatbě?

Pořízení vlastní nemovitosti na hypotéku ještě před svatbou dnes není ničím výjimečným. Co ale s hypotékou po vstupu do manželství?

Současná mladá generace vstupuje do manželství výrazně později než jejich rodiče. Zatímco v roce 1990 byl podle údajů Českého statistického úřadu průměrný věk ženicha při jeho první svatbě 24 let a nevěsty 21,4 roku, v roce 2020 se věková hranice posunula na 32,6 a 30,4 let. První společné bydlení je často v nájmu nebo u rodičů, s plánováním budoucí rodiny ovšem řada partnerů uvažuje o pořízení vlastní nemovitosti.

„Řada nesezdaných párů dnes řeší otázku vlastního bydlení a jeho financování hypotékou před svatbou. Nabízí se v podstatě dvě možná řešení, a to společná hypotéka nebo hypotéka na jednoho z partnerů. Každá z možností má své výhody a nevýhody. Vše je třeba dopředu otevřeně probrat s partnerem a v případě potřeby sepsat i smlouvu pro případ rozchodu,“ uvádí Miroslav Majer, CEO hyponamíru.cz.

Srovnejte si hypotéky a zjistěte své možnosti, než si řeknete ANO

Pokud si pořídíte například byt, rodinný dům, chatu, automobil či jiný majetek za svobodna, patří z právního pohledu pouze do vašeho osobního vlastnictví. Když vztah nevyjde a přijde na rozchod, každý z nesezdaných partnerů si ponechá svůj majetek. Současně nesete odpovědnost i za veškeré své finanční závazky. Majetek nabytý před manželstvím zůstává i po svatbě ve vašem výhradním vlastnictví, pokud se ovšem v rámci předmanželské smlouvy nedohodnete jinak.

Společná hypotéka před svatbou

Častým řešením financování vlastního bydlení je společná hypotéka před manželstvím. „Tato možnost je výhodná zejména z hlediska příjmů. Dva pravidelné příjmy totiž obvykle dají dohromady více než jeden a partneři mohou dosáhnout na vyšší úvěr. Nevýhodou je naopak to, že oba partneři ručí bance za hypotéku společně. Pokud tedy jeden z partnerů přestane svůj díl hypotéky splácet, druhý bude muset scházející částku uhradit. Oba jsou rovněž zapsáni v úvěrových registrech, což může ztížit přístup k dalším úvěrům,“ vysvětluje Miroslav Majer z hyponamiru.cz. U společné hypotéky má každý z partnerů svůj vlastnický podíl na nemovitosti. Konkrétní majetkový podíl je zapsán v listu vlastnictví, přičemž nemusí být nutně v poměru 50 ku 50.

Při investici do nemovitosti před svatbou se vyplatí sepsat smlouvu, ve které je přesně popsáno, co nastane se společnou nemovitostí a hypotékou zejména v případě rozchodu, úmrtí nebo po svatbě. Pokud dojde k rozchodu a hypotéka se převádí na jednoho z bývalých partnerů, musí dojít k dohodě a vyvázání musí schválit banka. Připravte se na to, že banka posuzuje u přebírajícího jeho schopnost splácet celý hypoteční úvěr.

Hypotéka a registrované partnerství

Společnou hypotéku si samozřejmě mohou sjednat i registrovaní partneři. Při podání žádosti o hypotéku můžete bance formou prohlášení sdělit, že jste registrovanými partnery. Ve vztahu k bance se jedná o spoludlužníky a za hypotéku tedy ručí oba partneři.

V případě registrovaných partnerů nevzniká společné jmění manželů. Skutečné vlastnické podíly na majetku jsou uvedeny v listu vlastnictví. Každý z partnerů má tedy na nemovitosti určitý podíl.

Společná hypotéka po svatbě

Pokud si sjednáte společnou hypotéku až po svatbě, spadá obvykle do společného jmění manželů. Tato skutečnost je uvedena v listu vlastnictví. Výjimkou jsou situace, kdy se dopředu dohodnete v rámci manželské smlouvy o vyjmutí nemovitosti ze SJM a upřednostníte podílové spoluvlastnictví.

V případě rozvodu dochází k rozdělení majetku podle skutečných spoluvlastnických podílů zapsaných v listu vlastnictví.

Hypotéka na jednoho z partnerů

Hypotéku si ještě před svatbou může sjednat jen jeden z partnerů. Například jste investovali do vlastní nemovitosti v době před seznámením, odešli jste s ní z předchozího vztahu nebo váš partner nemá aktuálně dostatečný příjem na splácení hypotéky.

V nesezdaném páru je jediným dlužníkem a vlastníkem pouze jeden z partnerů. „Pokud druhý partner na splácení hypotéky finančně přispívá, může nastat problém při rozchodu. Proto se opět vyplatí sepsat smlouvu pro případ rozpadu vztahu, ve které bude popsáno, jakou část ze zaplacených peněz dostane druhý partner nazpět,“ upozorňuje Miroslav Majer.

Pokud dojde na svatbu, hypotéka a nemovitost pořízená pouze jedním z partnerů před manželstvím nespadá do společného jmění. Smluvně si samozřejmě můžete upravit majetkové poměry i jinak. Možný je tedy vznik nároku na nemovitost a sdílení hypotéky po svatbě.