Meziroční růst cen nemovitostí loni zpomalil

House model with real estate agent and customer discussing for contract to buy house, insurance or loan real estate background.

Ceny bytů v Česku v roce 2022 podle dat ČSÚ vzrostly meziročně o více než 16 procent, ceny rodinných domů se zvýšily ve stejném období o 11 procent. Indexy cen nemovitostí ve 4. čtvrtletí 2022 mezičtvrtletně klesly, a to poprvé od 1. čtvrtletí 2013. Podrobné informace přináší nová publikace Ceny nemovitostí v letech 2020 – 2022 zveřejněná na webu Českého statistického úřadu.

Ceny bytů se v roce 2022 zvýšily ve srovnání s předchozím rokem o 16,3 %, v roce 2021 byly meziročně vyšší o 22,2 %. Nejvyšší průměrnou jednotkovou cenu bytu v roce 2022 vykazovala Praha (112 677 Kč/m2), následovaná okresem Brno-město s průměrnou cenou 83 188 Kč/m2. Třetí v pořadí byl okres Hradec Králové s průměrnou cenou dosahující hodnoty 69 077 Kč/m2.

Ceny rodinných domů byly v roce 2022 vyšší oproti předešlému roku o 11,0 %, v roce 2021 vzrostly meziročně o 19,2 %. Nejvyšší průměrná cena byla v roce 2022 zaznamenána v Praze (104 195 Kč/m2), druhý v pořadí byl okres Praha-východ (95 418 Kč/m2) a třetí okres Praha-západ (94 004 Kč/m2).

Index cen bytů a rodinných domů byl v roce 2022 meziročně vyšší o 14,5 %, přičemž v předchozím roce vzrostl o 21,1 %. Úhrnný meziroční index cen nemovitostí, zahrnující byty, rodinné domy a samostatné stavební pozemky, dosáhl v roce 2022 hodnoty 114,9. V roce 2021 to bylo 121,0.

Publikace Ceny nemovitostí v letech 2020–2022 navazuje na loňskou publikaci Ceny nemovitostí v letech 2019–2021. Zdrojem údajů jsou data převzatá z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.