Mimořádná valná hromada MONETA Money Bank vyslovila souhlas s akvizicí, neschválila ale její financování

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Akcionáři MONETA Money Bank vyslovili souhlas s akvizicí skupiny PPF, souvisejícím s nabytím akcií Air Bank a českého a slovenského Home Creditu. Pro akvizici hlasovalo 231 milionu hlasů (což odpovídá 61,9 %), proti transakci pak bylo 141 milionů hlasů (což odpovídá 37,9 %).

Valná hromada nicméně neschválila financování akvizice prostřednictvím navýšení základního kapitálu MONETA Money Bank a souvisejícím vyloučením přednostního práva pro úpis nových akcií. Pro navýšení kapitálu hlasovalo 230 milionů hlasů, (což odpovídá 61,7 %), proti se vyslovilo 142 milionů hlasů (odpovídá 38,1 %).

„Většina akcionářů vyslovila souhlas s vizí vytvořit silného českého šampiona pro živnostníky a drobnou klientelu. Vážíme si podpory tohoto cíle a správnosti našeho strategického záměru. Bohužel většina hlasujících pro tuto transakci nedosáhla vysoké hranice 75 % přítomných, tudíž financování koupě skupiny Air Bank schváleno nebylo. Nicméně věříme, že v blízké budoucnosti najdeme způsob, jak získat potřebnou podporu a transakci dokončit,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Akvizicí měla MONETA od skupiny PPF získat 100 % akcií skupiny Air Bank za celkovou kupní cenu 25,90 miliardy korun hrazenou z nadbytečného kapitálu banky a dále z peněžních prostředků, které by získala od PPF za úpis celkem 291 375 000 nově vydaných akcií MONETA. Nové akcie měly být vydány za cenu 80 korun za akcii a navýšit tak celkový kapitál banky.

Dnešní valné hromady se zúčastnili akcionáři držící 73,1 % akcií oprávněných hlasovat, valná hromada tak byla usnášeníschopná