Míst s kumulací vážných nehod loni ubylo. Kudy radši nejezdit poradí Automapa Allianz

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Dopravně-bezpečnostní projekt Automapa Allianz hledá nejrizikovější úseky na silnicích v Česku a nyní přináší žebříček nebezpečných míst, která se do statistiky nově zapsala během roku 2020. Řidiči by měli zvýšit pozornost především na křižovatce na silnici I/50 v katastru obce Střílky na Kroměřížsku. Loni zde došlo ke třem nehodám se dvěma úmrtími a třemi těžkými zraněními.

Jak žebříček vzniká? Automapa Allianz je podrobnou celorepublikovou studií, nikoli analýzou nehodovosti klientů Allianz pojišťovny. Seznam nových kritických míst českých silnic vychází z údajů veřejně dostupné databáze dopravních nehod evidovaných Policií ČR, následně zpracovaných podle komplexní metodiky.

Podmínkou pro zařazení konkrétního úseku do statistiky Automapy Allianz bylo, že na dané komunikaci se během roku 2020 přihodily minimálně dvě na sobě nezávislé dopravní nehody se zdravotními následky a současně mezi těmito tragickými místy nebyla vzdálenost větší než 200 metrů. Analýza se týká nehod na silnicích I. třídy.

Aktuální etapa projektu se zabývá hledáním nových rizikových míst. Upozorňuje na lokality, které nebyly od roku 2017 identifikovány v žebříčcích nehodovosti Allianz, a v roce 2020 splnily daná kritéria. Seznam vznikl ve spolupráci s projekční kanceláří HBH.

Pro určení pořadí žebříčku byl důležitý zaprvé počet nehod, při kterých ve vybraném úseku došlo ke smrtelnému nebo těžkému zranění; počet osob, které utrpěly při těchto nehodách smrtelné nebo těžké zranění; závažnost zranění; počet nehod s lehce zraněnými; a počet osob s lehkým zraněním. Z celkového množství takto definovaných nehodových míst poté Allianz sestavila celostátní žebříček 10 nových rizikových lokalit.

TOP 10 nových nebezpečných úseků roku 2020

„Při všeobecné analýze nehod se projevila kontinuální práce na odstraňování nehodových lokalit i obecné snižování nehodovosti v České republice, ale také celkové snížení intenzity provozu na pozemních komunikacích, ke kterému došlo v důsledku nejrůznějších opatření v období boje proti COVID-19,“ uvádí Jaroslav Heinrich z HBH.

Tentokrát bylo identifikováno pouze 7 nových lokalit, kde loni došlo alespoň ke dvěma nehodám s těžkými osobními následky. Předloni jich bylo 16. Osmé až desáté místo v celostátní tabulce tak patří lokalitám, kde v těžké osobní následky vyústila jedna z nehod.

Analýza letos dopadla nejhůře pro křižovatku na silnici I/50 ve Zlínském kraji. Severovýchodně od obce Střílky došlo v roce 2020 k celkem třem nehodám, z toho dvě se neobešly bez vážných následků. Dva lidé zde na místě zemřeli, tři se těžce zranili, a další dvě osoby vyvázly s lehkými poraněními.

Druhou nejhorší novou lokalitu roku 2020 identifikovala Automapa Allianz rovněž ve Zlínském kraji, tentokrát v prudké zatáčce na silnici I/69 severně od obce Jasenná. Tady loni došlo celkem k pěti nehodám, z toho ke dvěma vážným. Dva pasažéři při nich zemřeli, jeden člověk si odnesl těžké následky. Jedna další osoba se zranila lehce.

Třetí nový nejrizikovější úsek se podle Automapy Allianz v loňském roce nacházel v Olomouckém kraji, v katastru obce Kouty nad Desnou. V serpentinách severovýchodně od obce došlo v daném úseku celkem ke třem nehodám, z toho ke dvěma vážným. Jeden člověk zde zemřel, jeden se těžce zranil, a dva se zranili lehce.

Z top desítky nejnebezpečnějších úseků se v roce 2020 po dvou objevilo ve Zlínském a Jihočeském kraji. Po jedné příčce obsadily kraje Olomoucký, Královéhradecký, Vysočina, Středočeský, Karlovarský a Jihomoravský.

1