Mojmír Hampl byl zvolen předsedou Národní rozpočtové rady

Novým předsedou Národní rozpočtové rady se stane Mojmír Hampl, dosavadní člen Rady. Rozhodla o tom na svém zasedání Poslanecká sněmovna, která schválila červnový návrh vlády. Výkonu funkce se ujme složením slibu dne 14. července do rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny. Jeho funkční období bude trvat do roku 2028.

„Rád bych poděkoval všem za projevenou důvěru, které si velmi vážím. Když jsem do Rady nastupoval jako člen, věděl jsme, že Česko čeká v oblasti veřejných rozpočtů obtížná doba. Nyní vím, že bude ještě komplikovanější, než se zdálo před půl rokem. O to větší výzvou a závazkem je od této chvíle Radu vést,“ uvádí Mojmír Hampl.

Hampl ve funkci nahradí Evu Zamrazilovou, která se od 1. července stala viceguvernérkou České národní banky. “Evě Zamrazilové patří velké díky za její dosavadní práci, a především za to, že tuto instituci pomohla vybudovat a vytvořit z ní za několik let díky svému nasazení a díky skvělým kolegům respektovaný úřad, jehož hlas je slyšet,“ doplňuje Mojmír Hampl.

V Radě bude Mojmír Hampl působit společně s Janem Pavlem, členem Rady. V Radě je v budoucnu doplní třetí člen, jenž bude navržen Senátem.

ING. MOJMÍR HAMPL, MSC., PH.D.

O Mojmíru Hamplovi

Mojmír Hampl zahájil svou pracovní kariéru v roce 1998 na pozici analytika v měnové sekci ČNB. V letech 2002 až 2004 pak působil jako makroekonom v České spořitelně – ERSTE Group. Od roku 2004 do roku 2006 pracoval jako člen představenstva a vrchní ředitel České konsolidační agentury. V roce 2006 byl zvolen členem Bankovní rady ČNB, kde od března 2008 do listopadu 2018 zastával funkci viceguvernéra. Od roku 2019 do roku 2021 byl ředitelem služeb pro finanční sektor společnosti KPMG Česká republika. Od ledna 2022 byl členem Národní rozpočtové rady. V současnosti pedagogicky působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na VŠE v Praze.

Národní rozpočtová rada

O Národní rozpočtové radě Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Činnost Národní rozpočtové rady zároveň přispívá k udržitelnosti veřejných financí České republiky a snižuje riziko nadměrného zadlužování státu. Členy Národní rozpočtové rady jsou Mojmír Hampl (předseda) a Jan Pavel. Více informací naleznete na www.unrr.cz.

mojmir-hampl-06
Významný český ekonom Mojmír Hampl zahájil svou pracovní kariéru v roce 1998 na pozici analytika v měnové sekci ČNB. V letech 2002 až 2004 pak působil jako makroekonom v České spořitelně – ERSTE Group. Od roku 2004 do roku 2006 pracoval jako člen představenstva a vrchní ředitel České konsolidační agentury. V roce 2006 byl zvolen členem Bankovní rady ČNB, kde od března 2008 do listopadu 2018 zastával funkci viceguvernéra. Od roku 2019 do roku 2021 byl ředitelem služeb pro finanční sektor společnosti KPMG Česká republika. V současnosti pedagogicky působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na VŠE v Praze. Finančnímu a ekonomickému vzdělávání se věnuje také ve svém volném čase – je spoluzakladatelem a členem správní rady Institutu pro ekonomické vzdělávání INEV. Mojmír Hampl je autorem mnoha odborných ale i populárně naučných článků a publikací z oblastí jeho zájmu, mezi které patří makroekonomie, ekonomická historie či kryptoměny. Přednášel na řadě míst světa, zejména o měnové politice a centrálním bankovnictví. Do Národní rozpočtové rady byl zvolen v prosinci 2021 Poslaneckou sněmovnou na návrh Senátu na šestileté funkční období.