Mzdy v závěru minulého roku rostly o 4 %

Růst průměrné mzdy ve čtvrtém  čtvrtletí minulého roku dosáhl 4 % yoy. To je nakonec mírné zklamání, jelikož dřívější data naznačovala, že by růst mohl být mírně nad 5 %. ČNB v dřívějším odhadu čekala růst o 4,6 %. Slabší meziroční dynamika byla tažena i vyšší srovnávací základnou z konce roku 2020, kdy byly vyplaceny mimořádné covidové odměny. Průměrná mzda v závěru roku díky odměnám překonala poprvé v historii hranici 40 tisíc korun, za celý loňský rok činila 37,8 tisíc korun a vzrostla o 6,1 %.

Letos by měly mzdy růst dle posledního odhadu ČBA také kolem 6 %, vzhledem k vyšší inflaci však reálné mzdy poklesnou, patrně kolem 3 %. Současné dění zvyšuje rizika vyšší a dlouhodobější inflace, což bude působit ve směru výraznějšího poklesu reálných mezd.

Meziroční srovnání vývoje průměrných mezd je v posledních letech zatíženo mimořádnými efekty souvisejícími s pandemií, které plynou z čerpání ošetřovného v případě karantény či výpadků mezd z titulu překážek v práci. Výkyvy v opačném směru pak způsobují mimořádné odměny. Tyto faktory tak znamenají, že meziroční dynamika mezd je v posledním období velmi rozkolísaná (viz graf). Například 8 % propad mezd v závěru minulého roku ve zdravotnictví a sociální péči byl právě tažen vysokou srovnávací základnou z konce roku 2020, kdy byly vyplaceny mimořádné covidové odměny.

Růst mezd v závěru minulého roku byl tak ovlivněn i těmito statistickými efekty a byl tak velmi různorodý napříč odvětvími (viz tabulka). Zatímco  ve veřejné sféře mzdy rostly jen nepatrně o 1,4 % a ve zdravotní péči poklesly z titulu srovnávací základny, v nemovitostech rostly o silných 14 %. Zda se naopak projevuje efekt níží základny, jelikož zde mzdy v roce 2020 klesaly.

Mzdy v tržních odvětvích zpomalily z 6 % na 4 % (odhad ČNB 5 %), a kromě zdravotnictví bylo zpomalení taženo mzdami ve zpracovatelském průmyslu (z 5,3 % v 3Q na 3,9 %). V netržních  odvětvích mzdy zpomalily z 4,4 % na  4,1 % (odhad ČNB 3,1%), což bylo nejvíce způsobeno zpomalením mezd ve vzdělávání a veřejné správě, naopak v kultuře mzdy zrychlily.

Průměrná inflace ve čtvrtém čtvrtletí 2021 zrychlila na 6,1 %, reálné mzdy tak poklesly o 2 %. Vzhledem k dalšímu zrychlení inflace v letošním roce tak ani pokračující dynamika nominálních mezd odhadovaná kolem 6 % růst cen nevykompenzuje a reálné mzdy za celý letošní rok velmi pravděpodobně poklesnou. Současná ruská agrese na Ukrajině přináší další stagflační vývoj, tj. vyšší inflaci a slabší růst, což bude propad reálných mezd v letošním roce dále prohlubovat. Prozatím očekáváme propad reálných mezd letos o 3 %, zatímco v loňském roce reálné mzdy rostly o 2,2 %.

Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA