Na svah jen s helmou a pojištěním!

Lyžování a snowboarding jsou oblíbenými zimními sporty, ale přinášejí s sebou také riziko úrazů. Ačkoliv jdou technologie kupředu a vybavení na zimní sporty je stále lepší, podle statistik je lyžování nejrizikovějším zimním sportem, kdy každý třetí úraz je vážný a na snowboardu dokonce každý druhý. Možná rizika hrozí na sjezdovce i mimo ní a před odjezdem na hory by si každý měl sjednat kvalitní cestovní pojištění.

„Opatrnost je na místě obzvláště nyní, kdy v České republice začíná cyklus jarních prázdnin a lidé míří do horských středisek u nás i v zahraničí ve zvýšené míře. Dle našich statistik se právě během února a března každoročně stává nejvíce úrazů spojených s lyžováním ze všech zimních měsících, a to až dvojnásobně,“ vysvětluje Ivana Nekvindová, produktová manažerka cestovního pojištění ČSOB Pojišťovny.

Podle zahraničních průzkumů Mezinárodní lyžařské federace (FIS) nemá část lyžařů a snowboardistů ani ponětí o tom, že nějaká „pravidla provozu” na sjezdovkách vůbec existují. Přes 50 % dotázaných se například domnívá, že v případě nehody na svahu nemají žádnou povinnost zastavit, natož jako případní aktéři, svědci či poškození prokázat svou totožnost. Přitom tato povinnost vyplývá i z běžných zákonů. 12 % všech nehod na sjezdovkách je způsobeno srážkami. Není divu – nejméně 15 % lyžařů si myslí, že na lyžích platí stejně jako na silnici přednost zprava. Lze předpokládat, že obdobně by průzkum dopadl i mezi českými sportovci – tomu ostatně odpovídá každoročně rostoucí počet zraněných. Ve vlastním zájmu by se měl proto každý s bezpečnostními pravidly seznámit (viz níže).

Pravidla a ochranné pomůcky na svah patří

Přestože je většina úrazů na sjezdovkách způsobena nepřiměřenou rychlostí a nedodržováním 10 základních pravidel FIS, řada nehod vzniká i v důsledku nevhodné úpravy sjezdovky či nezabezpečených sloupů lanovky. Ať už je důvod jakýkoliv, je třeba dbát základních pravidel a používat ochranné pomůcky, jako je helma a v ideálním případě také chránič páteře.

Nepodceňte cestovní pojištění

Ačkoliv se mohou ceny skipasů v zahraničí (zejména v oblíbeném Rakousku či Itálii) zdát srovnatelné, diametrálně odlišně mohou nadšence do sjíždění svahů vyjít náklady za zdravotní péči. Zatímco v České republice je péče po případné nehodě hrazena do velké míry z klasického zdravotního pojištění, při cestě do zahraničí je třeba myslet na prevenci.

„Pokud vyrážíte na hory do zahraničí, je nutné si uvědomit, že v místních střediscích je většina klinik soukromá a je proto třeba dbát na dobré cestovní pojištění. To v případě úrazu může pokrýt veškerá ošetření, transporty, spoluúčasti či repatriaci. Při jeho výběru je nejdůležitější klást důraz na to, aby obsahovalo kvalitní asistenční službu, kterou je třeba v případě zranění kontaktovat a řešit další postup v souladu s jejími pokyny. Nezbytným parametrem je také pojištění odpovědnosti, které vás ochrání v případě, že na svahu srazíte jiného lyžaře. To je v Itálii již povinné,“ říká Ivana Nekvindová.

Samotné léčebné výlohy za úrazy na svazích a sjezdovkách bývají velmi vysoké. Náklady se pohybují v řádech přinejmenším několika desítek tisíc, výjimkou ale nejsou ani částky vyšší. Podle údajů ČSOB Pojišťovny se mohou náklady za zásah horské služby, záchranářů a za případnou léčbu v zahraničí vyšplhat v přepočtu až ke stovkám tisícům korun. Nejvyšší pojistné plnění zapříčiněné úrazem během lyžování pak dokonce převýšilo milion korun – pro takové případy je podle expertů důležité sjednat vyšší limity pojistného plnění. Ceny za péči v zahraničí se mohou výrazně lišit v závislosti na zemi a typu zdravotnického zařízení. Náklady na ošetření mohou být veřejnosti neznámé, neboť jsou často zahrnuty do celkového účtu za hospitalizaci.

„Můžeme potvrdit, že se výše průměrného plnění za poslední roky významně navýšila. Jde o důsledek inflace a stoupajících nákladů. Nejvýraznější posun pozorujeme o převozů,“ dodává Ivana Nekvindová.

***

Cestovní pojištění

S čím pomůže pojištění léčebných výloh

  • Průměrná cena za transport helikoptérou se pohybuje v rozmezí 3 000–10 000 EUR.
  • Zásah horské služby se odvíjí od počtu záchranářů a paušál tohoto výjezdu je v řádech stovek EUR.
  • Akutní ošetření, jako je např. zlomenina (a tomu předcházející rentgen), vyjde na 500–1 000 EUR.
  • Hospitalizace, ať už v soukromé nebo veřejné nemocnici, vyjde v rozmezí 5 000–15 000 EUR.

S čím pomůže pojištění odpovědnosti

  • V případě, že jste označen za viníka nehody, mohou být náklady za újmu v řádu stovek tisíc až milionů korun.

***

Opatrnost na prvním místě

Nepozornost patří k nejčastějším příčinám pádů a kolizí při lyžování. Samozřejmě, že ne vždy se srážce vyhnete, ale pokud se na sjezdovku vydáte odpočatí, budete fyzicky zdatní, a tedy budete lyžovat pozorněji, můžete mnoha takovým nehodám předejít. Opatrnost je lepší než zranění, tedy konec lyžařské dovolené.

Deset základních pravidel lyžařského provozu schválených Mezinárodní lyžařskou federací

1) OHLEDUPLNOST K JINÝM – Každý lyžař se musí chovat tak, aby neohrozil jinou osobu a nezpůsobil škodu.

2) PŘIMĚŘENÁ RYCHLOST – Každý lyžař musí dodržovat rychlost a jet v souladu se svými schopnostmi, podmínkami a počasím.

3) VOLBA SMĚRU – Má-li lyžař možnost vybrat si směr jízdy, musí jet tak, aby se vyhnul nebezpečí srážky s lyžařem, pohybujícím se na svahu pod ním.

4) PŘEDJÍŽDĚNÍ – Předjíždět se může zleva i zprava, ale vždy s takovým odstupem, aby bylo možno zareagovat na pohyb předjížděného lyžaře.

5) PŘEJÍŽDĚNÍ SVAHU A KŘÍŽENÍ CESTY – Lyžař vjíždějící na sjezdovku anebo ji přejíždějící musí dávat pozor a sledovat vše nad a pod sebou, aby tak mohl učinit bez nebezpečí jak pro svou osobu, tak pro jiné. Stejně tak je třeba se chovat při každém zastavení.

6) ZASTAVENÍ – Lyžař nesmí zastavovat, není-li to nevyhnutelně nutné uprostřed sjezdovky, na přejezdech a na místech bránících v dobré viditelnosti. V případě pádu se musí lyžař na sjezdovce co nejrychleji zvednout. Zastavit může poté na okraji sjezdovky.

7) STOUPÁNÍ – Lyžař stoupající po trati musí postupovat pouze po kraji sjezdovky a v místě se zhoršenou viditelností musí k tomuto kraji ještě více ustoupit. Totéž platí v případě, schází-li lyžař po sjezdovce pěšky.

8) RESPEKTOVÁNÍ SIGNALIZACE – Všichni lyžaři musí na sjezdovkách respektovat jejich označení a signalizaci.

9) V PŘÍPADĚ NEHODY – Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc.

10) IDENTIFIKACE – Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.