Nálada zpracovatelů se dále zhoršila

Index nákupních manažerů z tuzemského zpracovatelského sektoru vykázal v prosinci pokles o 1,4 bodu a zakotvil na hodnotě 41,8, tedy poměrně daleko od tržního odhadu (43,5). Nenavázal tak na předchozí dvě zlepšení v řadě a naopak se vrátil zpět na úroveň ze září loňského roku. I nadále se tak index nachází hluboko v pásmu kontrakce (<50), kde setrvává již 19 měsíců v řadě. Pro nejbližší období tak signalizuje další útlum aktivity ve zpracovatelském sektoru.

Podle detailnějších výsledků průzkumu pokračuje ochlazování domácí i zahraniční poptávky, což se projevuje propadem objemu nových zakázek. Úměrně tomu snižují podniky svou výrobní aktivitu i počet zaměstnanců. Jediným mírně pozitivním signálem tak zůstává zlevňování výrobních vstupů, které ovšem zpomaluje a v některých případech se pak trend i obrací a objevuje se naopak opětovné zdražování. Zhoršily se i vyhlídky pro příští rok, kde zpracovatelé sice nadále očekávají příznivější situaci, ovšem jejich optimismus poněkud uvadl.

image001

Prosincová data o náladě v tuzemském průmyslovém sektoru bohužel mnoho důvodů k radosti nepřinesla. Vyjevila pokračující trend klesající poptávky, který navíc dále zesílil. Na slabou poptávku pak logicky navazuje útlum výrobní aktivity a zaměstnanosti. Předchozí jediné pozitivum, tedy zlevňování výrobních vstupů, navíc ustupuje, což pravděpodobně značí, že jejich ceny se již přiblížily svému dnu.

Výsledky indexu PMI ovšem nejsou zcela v souladu s podobným šetřením Českého statistického úřadu. I ten sice zaznamenal slabou poptávku a objem výroby, na rozdíl od PMI ale signalizuje naději na zlepšení v nadcházejících měsících. Tento rozpor se poměrně často objevuje poblíž bodu zlomu, kdy se trend obrací. Skepsi vyplývající z výsledků PMI tak doporučujeme nepřeceňovat a existuje podle nás slušná šance, že další výrazné zhoršení situace již nenastane. Na skutečné oživení aktivity si ovšem budeme také muset počkat, a to minimálně do příchodu jarních měsíců.

Vít Hradil, hlavní ekonom CYRRUS